Hľadať
     
  
Home  Prihlás sa/Registruj English Slovak        Hlavná stránka    Na Stiahnutie   Užívateľský účet   Pridaj článok   Top 10   Archív článkov   Témy   Kontakt   

Hlavné menu

· Úvodná stránka
· Archív článkov
· Najlepších 20
· Naše súťaže
· CQ Infoservis
· HAM vysielanie
· LF+HF
· VHF+SHF
· QRP
· Contesting
· Technika
· Prefix list
· IOTA list
· DX cluster
· QSL info
· VHF databáza a lokátory
· Tabuľka DXCC OM - YL, XYL
· Inzercia
· Linky (www odkazy)
· Na stiahnutie
· Diskusné fórum
· Svetový čas
· Pridaj novinku
· Váš účet
· Súkromné správy
· Odporúčajte nás
· Kniha návštev


OM LOW POWER VHF CONTEST

OM LOW POWER VHF CONTEST
Výsledky preteku 2005
Ceny 2005
Propozície preteku 2006
Výsledky preteku 2006

Propozície preteku 2007
Výsledky preteku 2007

Propozície preteku 2008
Výsledky preteku 2008

Propozície preteku 2009
Výsledky preteku 2009

Propozície preteku 2010
Výsledky preteku 2010

Propozície preteku 2011
Výsledky preteku 2011

Propozície preteku 2012
Výsledky preteku 2012

Propozície preteku 2013
Výsledky preteku 2013

Propozície preteku 2014
Výsledky preteku 2014


Propozície preteku 2015
Výsledky preteku 2015

Propozície preteku 2016
Výsledky preteku 2016





CQ.sk podporuje Moon contest

MOON contest


Antény OK5IM

OK5IM banner


Kto je on-line?

Vitajte, Anonymous
Užívateľské meno
Heslo
(Registrova?)
Členstvo:
Najnovšie: om6acr
Nové dnes: 0
Nové včera: 0
Celkove: 3499

ľudí online:
Návštevníkov: 50
Členov: 0
Spolu: 50


Posledných 10 inzerátov

Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.


SWL - Short Listening Period – contesty 2005


Stručné podmienky: Short Listening Period (SLP) contesty majú viac zatraktívniť rok pre krátkovlnných poslucháčov, či už obľubujú spodné alebo vrchné pásma: bodovo medzi niet rozdielu. SLP sú krátkodobé preteky s ôsmimi etapami v roku. Hodnotení budú poslucháči, ktorí sa zúčastnia aspoň troch etáp v dĺžke jednej hodiny počas víkendov. Pokúste sa zalogovať tak veľa prefixov a DXCC zemí, ako je len možné. Celkové skóre dostanete vynásobením prefixov a DXCC zemí.

Započítať je možné iba spojenia, ktoré budú zapísané takto: dátum - čas (UTC) - QRZ počúvanej stanice - WKG (značka stanice s ktorou pracuje) - report a predávané kódy počúvanej stanice - frekvencia/pásmo.

Platné sú iba fonické spojenia z 80, 40, 20, 15 a 10 m pásma, ktoré sa započítavajú zhodne po jednom bode. Platí 10 minútové pravidlo (po zalogovaní stanice na novom pásme je na ňom nutné ostať najmenej desať minút) a značka stanice sa nesmie v logu objaviť častejšie ako raz za päť minút.

Vyskúšajte si SWL contesting! Denník s vypočítaným skóre zašlite contest managerovi Ruudovi Ivensovi emailom na adresu NL290@amsat.org , alebo na domácu adresu (pozri bod 10 nižšie), a to najneskôr do jedného mesiaca od skončenia každej etapy.


Detailné podmienky SLP na rok 2005:
1. SLP contestu sa môžu zúčastniť všetci poslucháči na svete.

2. Dátumy etáp pre rok 2005:
29.-30.január
5.-6.marec
26.-27.marec
7.-8.máj
9.-10.júl
3.-4.september
24.-25.september
29.-30.október

3. Dovolené je logovať iba fonické spojenia na 80, 40, 20, 15 a 10 m pásme.

4. Z každého víkendu (od soboty 00.00 UTC do nedele 24.00 UTC) je možné zalogovať tri hodiny, ktoré si možno rozdeliť do blokov po jednej, dvoch alebo troch hodinách (1+1+1 alebo 2+1 či 3). Každý blok však musí začínať v celú hodinu. Samozrejme počúvať je možno dlhšie, do etapového výsledku sa započítavajú však iba 3 hodiny.

5. Cieľom je zalogovať toľko rôznych prefixov a DXCC zemí ako je možné. Každú započutú stanicu je možné zalogovať ak zachytíte jej značku, značku stanice s ktorou pracuje a report plus predávaný kód. Stanicu s ktorou pracuje počuť nemusíte, ak ju však počujete, môžete ju zapísať ako ďalšiu položku do denníka. Zoznam prefixov určujú WPX pravidlá a zem určíte z tabuľky DXCC zemí. Každý prefix sa počíta za jeden bod a každá DXCC zem ako jeden násobič. Na každom pásme sa započítava prefix aj zem jedenkrát. Na ďalších pásmach si ich môžete započítať odznova. Celkové skóre dostanete vynásobením celkového počtu prefixov (zo všetkých pásiem) a celkového počtu násobičov (zo všetkých pásiem).

6. Na každé pásmo použite iné listy denníka (nie je nutné v elektronickej forme). Na každý list napíšte vaše poslucháčske číslo, frekvenciu/pásmo a číslo listu. Do logu sa zapisuje dátum - čas (UTC) - QRZ počúvanej stanice - WKG (značka stanice s ktorou pracuje) - report a predávané kódy počúvanej stanice - frekvencia/pásmo. Na konci riadku vyznačte aj prefix a DXCC zem. V prípade, že sa protistanica nezúčastňuje preteku, povoľuje sa ju zapísať tiež iba s reportom RS. Na každom liste si urobte súčet bodov a násobičov. Na titulný list napíšte počet listov, meno a priezvisko, adresu a krátky popis použitého zariadenia. Taktiež nezabudnite podpísať, že ste na svoju česť dodržali súťažné pravidlá. Najvhodnejší je elektronický formát denníka (ASCII oddelený tabulátormi medzi stĺpcami), alebo DOC či XLS. Takýto denník šetrí vyhodnocovateľovi čas, takže sa nevyžaduje rozdelenie podľa pásiem, pod podmienkou, že každý v každom riadku bude zapísané pásmo.

7. Platné sú iba spojenia medzi rádioamatérskymi stanicami. V stĺpci "WKG" sa môže zapísať tá istá stanica nie skôr ako jedenkrát za 5 minút. Na každom pásme je nutné zostať aspoň 10 minút. Každý súťažiaci môže použiť iba jeden prijímač a počúvať sám. Duplicitné zápisy, priskoré zápisy WKG musia byť zanesené do logu s bodovou hodnotou nula (prípadne vymazané). Logy s priveľkým množstvom chýb budú vylúčené na základe rozhodnutia contest managera. Podpisom v logu stvrdzujete, že ste oboznámený s pravidlami SPL.

8. Ocenenie získa víťaz každej etapy, ale iba jedenkrát v roku (ak zvíťazí ten istý poslucháč viackrát, ocenenie získa druhý v poradí, príp.tretí atď.). Cenu Daan Deker Memorial získa celkový víťaz SLP - za súčet bodov zo šiestich najlepších etáp. SWL, ktorí sa zúčastnia aspoň troch etáp dostanú na konci roka diplom.

9. Výsledky budú zverejnené v rádioamatéersko časopise Veron Electron. Zaslať ich je možné za SASE, emailom, prípadne si ich pozrieť na internete www.veron.nl.

10. Log je potrebné zaslať contest managerovi do jedného mesiaca od skončenia každej etpy (v papierovej verzii rozhoduje dátum na poštovom razítku). Adresa je: Ruud Ivens, NL-290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, The Netherlands. Email: NL290@amsat.org . Príjem elektronického denníka bude potvrdený.

11. Píšte čitateľne. Tlačené alebo elektronické denníky sú vítané. Ak zalogujete viac ako 20 položiek na ľubovoľnom pásme, prosíme tiež o zaslanie zoznamu prefixov a zemí DXCC, čo nám uľahčí vyhodnotenie.

Príklad denníka:
NL-1000 Band: 40 m page 1
Date UTC Station heard Working RS+ext Points DXCC
07-02 03.02 PA 0 MPM ON 6 MP 59073 1 PA
07-02 03.02 ON 6 MP PA 0 MPM 59055 1 ON
07-02 03.04 PA 2 SWL ON 6 NL 59007 1 --
07-02 03.04 ON 6 NL PA 2 SWL 59056 0 *) --
07-02 03.08 VO 1 FG W 1 AW 55015 1 VE
07-02 03.08 W 1 AW VO 1 FG 59045 1 W
08-02 07.06 UA 3 AA 8P 6 BP 58109 1 UA
08-02 07.06 8P 6 BP UA 3 AA 56022 1 8P
08-02 07.09 PI 4 AA UA 3 AA 58236 0 **) --
08-02 07.11 UA 9 ZZ ON 4 UB 58012 1 UA0
Band total: 8 7

Vysvetlivky:
*) : dupe prefix (ON6)
**) : porušenie pravidla o opakovaní protistanice v priebehu piatich minút
(V tomto príklade nie sú zobrazené logy z 20 a 15 m)

Vzor prefix dupe list NL-1000:
40 meter 20 meter 15 meter
8P 6 DL 0,1,8 5B 4
ON 6 GB 2 K 4
PA 0,2 I 3,8 PJ 2 AE
UA 3,9 K 5,6,7,9 PY 1
VO 1 LA 2 VE 3
W 1 ON 4,5,8 W 1,3
W 1,2,5,8

Vzor súčtového listu NL-1000:
Band QSO's Points Multipl.
80 m 0 0 0
40 m 10 8 7
20 m 33 18 6
15 m 7 7 5
10 m 0 0 0
33 18

 

Príbuzné odkazy

· Viac o Contesting
· Iné články od: om0aao


Najčítanejšie články Contesting:
OM LOW POWER VHF CONTEST 2007



Hodnotenie článku

Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý



Možnosti


 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu



"SWL - Short Listening Period – contesty 2005" | Prihlásenie/Vytvoriť konto | 0 Komentáre
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosím zaregistrujte sa