Čo robiť, ak chcete vysielať na pásmach 472 kHz, 5 MHz a 70 MHz
Dátum: Thursday, 12.01.2017 10:37
Vec: HAM informácie


Pokiaľ chcete vysielať na pásmach 472 kHz, 5 MHz a 70 MHz a už nemáte platné povolenie na experimentálnu prevádzku na týchto pásmach (alebo ste ho ani nemali), tak máte dve možnosti. Prvá možnosť je počkať na zmenu povolenia, ktorú bude Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) robiť na základe nového všeobecne záväzného právneho predpisu. Návrh predpisu je v legislatívnom konaní a ak nenastanú nečakané problémy, tak sa predpokladá, že účinný bude v druhej polovici roka.


Do doby pokiaľ nebude vyššie spomínaný predpis, tak sa na týchto pásmach dá vysielať len tak, že záujemca – držiteľ platného rádioamatérskeho povolenia požiada RÚ o zmenu povolenia (t.j. nie o povolenie experimentálnej prevádzky ako to bolo doteraz). RÚ potom zmení rádioamatérovi povolenie, tak aby mohol na týchto pásmach vysielať do konca platnosti jeho povolenia, t.j. nie len jeden rok ako to bolo pri experimentálnej prevádzke.
472 kHz, 5 MHz a 70 MHz
Poznámka: Rádioamatérska prevádzka v pásme 70 MHz je v kategórii sekundárnej služby. 73,
S pozdravom
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca
Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Slovenská republika

Tento článok je z European HAM portal
http://www.cq.sk

URL tohoto článku je:
http://www.cq.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2600