Ako s N1MM denníkom v našich KV pretekoch?

Najprv si povedzme prečo N1MM. Väčšina pretekárov používa Atalantu Locator, zopár SD a papierový denník. N1MM je špičkový freeware contestový denník s množstvom funkcií a obrovskou variabilitou. Z funkcií zaujme ovládanie TCVR-a počítačom, dve bandmapy, voľne definovateľnú databázu údajov volačiek, dávač výzvy, …. Na jeho zlepšovaní sa neustále pracuje a prakticky každých pár týždňov je k dispozícii update. Nezanedbateľným plusom je, že všetky preteky, KV aj VKV, naše aj svetové, obsiahneme len s jedným programom.

Keďže N1MM nepodporuje naše KV preteky, ako napríklad SSB Ligu či OM Activity Contest, je nutné trocha improvizovať, ale po takmer ročnej skúsenosti s týmto denníkom môžem povedať, že sa to vyplatí.
Poznámka: Rovnakú službu vám poskytnú aj denníky TR Log a UCX Log a navyše bez zložitého konfigurovania. Konfiguračné súbory k tr logu najdete na www.om7ag.szm.sk
Po inštalácii N1MM logu je potrebné zadať osobné údaje nakonfigurovať denník podľa svojich predstáv. Odporúčam využiť ovládanie TCVR-a a prepojenie audiokáblom. Asi najviac času zaberie výber okien a nastavovanie pozícií aj ich veľkosti. Veľmi dobrou pomôckou je internet, kde sa dá inšpirovať viacerými usporiadaniami okien. Mne sa osvedčilo rozmiestnenie okien podľa obrázka:

N1MM screenshot

V ľavej časti vidno dve bandmapy – pre VFO A a VFO B. Strednú časť zaberá okno kontroly a nápovedy značiek, dve okná na vkladanie údajov a malé okno Telneru/Packetu. Vpravo je okno možných násobičov (pre naše KV preteky nepoužiteľné), štatistické a informačné okno a samozrejme okno s denníkom. Voľne umiestniteľné je okno skóre.

Konfigurácia N1MM pre OM Activity Contest:

Konfigurácia N1MM pre OM Activity Contest

Využijeme preddefinovaný druh pretekov – DXSERIAL. Vyberte vytvoriť nový denník vo vašej databáze a položku Log Type nastavte na DX SERIAL. Na záložke Contest nastavte ďalšie údaje podľa seba a položku Sent Exchange na 001.

Ak chcete využiť nápovedu, napríklad mien operátorov, stiahnite si databázu, ktorú som zostavil .: TU :. a uložte súbor do zložky, v ktorej máte nainštalovaný N1MM log. Potom vyberte z menu File – Import – Import Call History a nalistujte daný súbor. Pokusne zadajte niektorú známu značku a ťuknite medzerník alebo tabulátor, napr. na OM8AA sa zobrazí „KURT POP“. Ak nie, skontrolujte či máte v menu Config zafajknuté Call History Lookup. V tomto menu zafajknite aj Show non-workable spots. A Activity Contest môže začať.

Pri logovaní tak vidíte v bandmapách rozmiestnenie staníc. Po zadaní minimálne troch znakov značky si môžete overiť či ste s danou stanicou už pracovali alebo nie. Nápoveda informuje o mene a okresnom znaku stanice. Samozrejme program počíta počet spojení, nevie však násobiče. Tie si môžete odškrtávať na papieri.

Konfigurácia automatického dávača výzvy skrýva jeden chyták. Ten je v tom, že súbor s výzvou musí byť uložený v 8-bitovom WAV súbore, pričom väčšina programov ukladá záznam implicitne v 16-bitovom formáte. N1MM ho síce prehrá, ale so skreslením a praskotmi. Odporúčam využiť zakľúčovanie TCVR cez ovládanie TCVR-a, tak vystačíte jen s jednoduchým audiokáblom. Svoj súbor N1MM nadefinujete kliknutím pravým tlačidlom na myši na tlačidlo F1 v okne VFO a z disku nalistujete svoj súbor. Nezabudnite ani na správne nastavenie úrovní, aby bola modulácia čo najvernejšia.

Konfigurácia N1MM pre SSB Ligu:

Konfigurácia N1MM pre SSB Ligu

Na logovanie využijeme príbuzný typ preteku, v ktorom upravíme kontrolu okresov podľa našich. Ja som vybral QSO PARTY, podtyp 7QP (pôvodný pretek asi nikdy nevyužijete). V menu Config – Change Exchange Abbrevations vyberte Chage QSO Party Abbrevations. Do stĺpcov vpíšte naše okresy a kliknite OK. Hotovo.

V takejto konfigurácii funguje všetko až na správny výpočet skóre. Zobrazované skóre však stačí vydeliť číslom 2 a dostanete správny výsledok. Pozor ešte na zadávanie okresného znaku. Program nesprávny nepustí. Aby ste mohli spojenie neskôr opraviť, musíte ho zalogovať. Zadajte teda existujúci a spojenie zalogujete – aj keď s chybou.

Konfigurácia N1MM pre ďalšie OK/OM preteky:
Je samozrejme tiež možná. Napríklad pre SNP pretek je možné využiť typ preteku DXSERIAL a do políčka Comment pri vkladaní údajov zapisovať časť kódu. Rovnaká konfigurácia dobre poslúži aj pre OM SSB preteky.

Pár rád ku N1MM:

 • pravidelne robte upgrade, nielen denníka, ale aj ďalších súborov, napr. prefixov, databáz značiek
 • spojazdnite ovládanie TCVR-a denníkom
 • zhotovte audiokáble, aby ste mohli využiť dávač výzvy
 • používajte klávesové skratky, napr. najpoužívanejší je určite TAB (alebo medzerník), SHIFT+TAB (o pole naspäť), CTRL+D (vymazanie spojenia)
 • natrénujte si ovládanie N1MM ešte pred pretekmi, pozrite si manuál – aspoň časti, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vás
 • odporúčam ihneď po pretekoch vykonať export denníka a načítať ho do vášho hlavného staničného denníka. N1MM je najmä contestový denník!

 • Otázky ku N1MM mi môžete adresovať emailom alebo cez skype. Prajem veľa úspešných contrestov s týmto denníkom!
  N1MM si môžete stiahnuť zo stránokhttp://pages.cthome.net/n1mm/

  Pridaj komentár