Provozní aktiv na VKV

Obdobná VKV soutěž jak probíhá na Slovensku je i za řekou Morava. Minulý ročník se podle hlášení do ní zapojilo na 144 MHz 190 jednotlivců a 44 klubů. i 432 MHz pásmo bylo obsazeno, a do 82 jednotlivci a 21 kluby. Na mikrovlnných pásmech byla aktivita nižší, ale přesto je na 1296 MHz 22 jednotlivců a 10 klubů. Na rozdíl od Slovenska, kde nový ročník již začal tady začíná 16.1.2022 prvním kolem.

PODMÍNKY VKV PA

Tento mezinárodní závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC dělat 11.00 UTC.
Závodu se mohou zúčastnit i zahraniční stanice za podmínek uvedených na http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

SINGLE ON – stanice pracující z jednoho stanoviště obsluhované pouze jedním a týmž
operátorem a používající jednu stejnou volací značku na všech pásmech bez jakékoli cizí pomoci v
průběhu závodu.
MULTI OP – stanice pracující z jednoho stanoviska obsluhované více než jedním operátorem a
používající shodnou značku na všech pásmech

Omrznuté DL7KM antény
Omrzlé DL7KM antény na 70cm

1 144 MHz – single on. 11 5.7 GHz – single on.
2 144 MHz – multi op. 12 5.7 GHz – multi op.
3 432 MHz – single on. 13 10 GHz – single on.
4 432 MHz – multi op. 14 10 GHz – multi op.
5 1.3 GHz – single on. 15 24 GHz – single on.
6 1.3 GHz – multi op. 16 24 GHz – multi op.
7 2.3 GHz – single on. 17 47 GHz – single on.
8 2.3 GHz – multi op. 18 47 GHz – multi op.
9 3.4 GHz – single on. 19 76 GHz – single on.
10 3.4 GHz – multi op. 20 76 GHz – multi op.

DRUHY PROVOZU

CW a fone (SSB, FM) v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se nepočítají.

KÓD

Vyměňuje se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojení se stanicemi, které nepřetékají a které nemusí, ale mohou, předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu je možné započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení bez ohledu na druh
provozu. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

VKV anténa na stožáru
Antény na tři VKV pásma na společném stožáru

BODOVÁNÍ

Za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW lokátoru (první dvě písmena a následující dvě čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v předchozích pásech.

NÁSOBIČE

Velké čtverce WW-lokátoru, se kterými bylo během závodu pracováno včetně čtverce vlastního, A to na každém pásmu zvlášť. Vlastní WW lokátor je násobičem vždy bez ohledu na to, pokud se se stanicí z vlastního lokátoru navázalo spojení, nebo ne.

VÝSLEDEK

Je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů, a to na každém pásmu zvlášť.

VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX
VUSC4WIN, program pro VHF/UHF závody od OK1DIX

DENÍKY

V elektronické podobě ve formátu edi z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, t.j. první pátek po závodě, pouze prostřednictvím robota na adrese vyhodnocovatele: http://ok1kpa.com/pa/hlaseni.htm. Po omezenou dobu lze akceptovat i hlášení, které musí obsahovat vlastní značku, vlastní WW lokátor, počet spojení, počet bodů za spojení, počet násobičů, kategorii, méně, kontaktní email a kontaktní telefonní číslo. Nepovinný údaj je označení QRP stanice.

Každé kolo Provozního aktivu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započítány výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

Průběžné výsledky jsou zveřejňovány na http://ok1kpa.com/pa/vysledky.htm.

DIPLOMY

Dostane vítěz každé kategorie na každém pásmu, případně první tři stanice z každé kategorie, ve které bude hodnoceno více než 15 stanic. Pro Provozní aktiv dále platí relevantní ustanovení bodů 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28 Všeobecných podmínek pro závody na VKV http://www.crk.cz/VHFUHFGENC.

Provozní aktiv na VKV vyhodnocuje z pověření SRK Radioklub OK1KPA.
Tyto podmínky schválila Rada Českého radioklubu s účinností od 17. ledna 2021.

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X