Easter race 2003

Conditions of the Easter race

1. These conditions apply from January 1 2003 for the Easter race (hereinafter referred to as the main plant) and Easter race for children (hereinafter referred to as the children's race), announced by the Tanvald Radio Club.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 7.00-13.00 UTC main race, and follows it from 13.00-15.00 UTC Easter children's race.

3. Connections with non-competing stations are also valid, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.4. Determination of the plant:

1. 144 MHz SO
2. 144 MHz MO
3. 432 MHz SO
4. 432 MHz MO
5. 1.3 GHz SO
6. 1.3 GHz MO
7. 2.3 GHz SO
8. 2.3 GHz MO
9. 3.4 GHz SO
10. 3.4 Ghz MO
11. 5.7 GHz SO
12. 5.7 GHz MO
13. 10 GHz SO
14. 10 GHz MO
15. 24 GHz SO
16. 24 GHz MO
17. 47 GHz SO
18. 47 GHz MO
19. 76 GHz SO
20. 76 GHz MO

category 9 a 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.

SO (SINGLE ON) – a station manned by an individual without any outside assistance during the race. External assistance during the race means own operation of the transmitting and receiving equipment, antenna routing, logbook and station overview, with which it was worked, device operator for access to the PR network.

MO (MULTI OP) – other stations

Types of operation: CW and fone according to permit conditions, while it is necessary to follow the recommendations of the I. IARU Region for various types of operation in the frequency sections of amateur radio bands. All station equipment must be located on the area with the maximum diameter 500 meters. The station station must not be changed during the race.

5. Use of DX Cluster and so on. is not limited.

6. Each station may only have one signal on one band at any given time, taking signal(Y) necessary to connect to the packet radio network are not considered.

7. Multiple stations may broadcast from one station, it depends on the agreement between them.

8. The output of the final stage of the transmitter must be in accordance with the permit conditions, unless the conditions of the race stipulate otherwise.

9. EME connection, cross-band and ground or space converters do not count towards the races.

10. Only one valid connection can be counted with each station in the race on each competition zone, in which the complete competition code was handed over and confirmed by both stations. Repeated connections must be marked in the log (RPT, DUPE apod.) with a point value 0.

11. The competition code consists of RS or RST, connection serial number and WW-locator. The serial number of the connection must start with a number on each band 001. Full code including serial number of the connection from 001 non-competing stations also pass on, which do not want to be evaluated. Three zeros – 000 – they are not a proper serial number and the connection will be marked as invalid by the evaluator. Station, which do not want to be evaluated, does not have to send a diary!

12. Scoring: One point counts for each kilometer of bridging distance between the two stations. The point value of the connection in the competition diary must be given as an integer. A connection in the same WW-locator is counted 1 that. According to the recommendation of the I. IARU Region, a coefficient should be used 111,2 to convert degrees to kilometers, taking into account the curvature of the Earth. The WGS-84 system is used to determine the latitude and longitude of the competition site for the locator calculation (World geodetic system 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.

14. The electronic log must be in EDI format (REG1TEST), designated as a standard format for the evaluation of plants within Region I. IARU. The diary in another format will not be accepted and the station will not be evaluated in the race.

15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
Titulní list obsahuje tyto údaje:
-značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
-vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
-soutěžní pásmo a kategorii,
-název závodu a rok jeho konání,
-jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
-u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
-název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
-nadmořskou výšku soutěžního QTH,
-maximální výkon vysílače použitý v závodě,
-použitý antenní systém,
-počet platných spojení,
-ODX [km] + značka DX stanice,
-celkový počet bodů,
-čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
-datum vyplnění soutěžního deníku,
-podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
-celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:
-vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
-vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
-soutěžní pásmo,
-číslo stránky,
-date – 1x na stránce a při změně,
-čas UTCminutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
-značku protistanice,
-odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
-report, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
-bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
-součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. “harmonikyz tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, i.e.. nesmí být ve formě volných listů.

16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.

17. The race log must be sent to the evaluator's address no later than the tenth day after the race. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.

19. The connection is invalid, if the station has a diary :
-any error in the received code ie. in the brand, report, the serial number of the connection or locator,
-if the connection time difference is greater than 10 minutes against the correct UTC time.

20. For a repeated and counted connection, the controlled station will be charged ten times the point value of the counted repeated connection.

21. The station will not be evaluated in the race:
-for non-compliance with competition or permit conditions,
-for more than 10 % miscalculated distances,
-for false or incorrect data entered in the competition diary,
-for unsportsmanlike behavior in the race.
22. Prices:
The main race:
1. Big easter egg
-for a record number of points,means the sum of all bands in which the station competed.
2. Little easter egg
-for the first three places in the SO and MO categories if the category is evaluated at least 15 stations,
-for first place if it is rated at least in the given category 5 stations.
3. Nejlepší zahraniční stanice pracující mimo území OK obdrží malé velikonoční vejce.

Children race:
little easter egg – for the first three places in absolute order, after adding up the points from all bands in which the station competed. Only operators will be evaluated in this race, who do not reach the age of majority on the day of the race 18 let. The date of birth of the operators must be indicated, in the electronic journal to the field [It is necessary to enter NEWS in the electronic diary in the field].

23. The evaluator's decision is final.

24. Send the diaries to the address:
Tištěné:
Radioklub Tanvald , Poštovní schránka 30, 468 61 Desná v Jizerských horách.
Elektronické:
ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x