OK – QRP ZÁVOD

Organizador: Radioklub Chrudim OK1KCR
Datum konání:každoročně vždy poslední neděli v únoru, v roce 2004 t. j. 29. febrero (febrero).
Doba konání: 06:00 – 07:30 UTC
Zona: 3,5 megahercio, doporučen segment 3550 – 3580 kHz
Tipo de operación: A1A (CW)
Participantes: každý koncesovaný radioamatér pracující z území České republiky. Za stejných podmínek se mohou zúčastnit i stanice pracující z území Slovenské republiky. To se týká i zahraničních radioamatérů, pokud mají platné povolení – p.ej. OK8, nebo CEPT.
categoría:

  • A – max. příkon 10 W
  • B – max. příkon 2 W

Nemá-li stanice možnost změřit příkon, předpokládá se, že výkon je roven polovině příkonu ( Pout = 0,5 Pinp)
Código: RST + dvoumístné číslo příkonu ve wattech a okresní znak toho okresu, ve kterém se stanice právě nalézá – p.ej. 579 08 FCR. Členové OK-QRP klubu udávají za okresním znakem své trojmístné členské číslo – p.ej. 579 06 FCR/012
Bodování:

  • 1 bod za spojení
  • 2 body za spojení se členem OK-QRP klubu

Multiplicadores: různé okresní znaky, se kterými bylo navázáno spojení
Resultado: celkový výsledek = součet bodů za spojení x součet násobičů
Omezení: v kategorii B musí být zařízení napájeno z chemických zdrojů. S každou stanicí je možno navázat pouze jedno platné spojení.
Diarios: zasílají se nejpozději do deseti dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele:
Karel Běhounek
Na Šancích 1181
537 05 Chrudim IV

Deníky musí obsahovat čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky závodu a povolovací podmínky a údaje v deníku se zakládají na pravdě. Deník musí obsahovat název kategorie (A, B).
Doplňky: při rovnosti bodů rozhoduje počet spojení navázaných v prvních třiceti minutách. Pokud není uvedeno jinak, platí Všeobecné podmínky závodů a souteží na krátkých vlnách. Estación, které splní podmínky diplomu Worked OK-QRP club, může k deníku přiložit i žádost o tento diplom s příslušným poplatkem. Stanicím, které zašlou SASE, bude zaslána výsledková listina.
Evaluación: výsledky budou zveřejněny při QRP setkání v Chrudimi 19. a 20. března (marca) 2004. Dále budou zveřejněny v buletinu OK-QRP INFO, v radioamatérských časopisech, ve vysílání radioamatérských organizací a v síti PR. Prosíme proto o rychlé zaslání deníku.
Výklad některých pojmů:

  • členy OK-QRP klubu jsou i zahraniční stanice.
  • categoría – v kategorii A je možno použít jakékoli zařízení, pokud uživatel zajistí, že bude splněn limit příkonu (výkonu). V kategorii B k této podmiíce navíc platí povinnost použití chemických zdrojů.

Upozornění: deníky je možné zaslat přes paket na OK1AIJ @ OK0PHL, dále je možné poslat e-mailem na karel.line@seznam.cz, ve formátu N6TR nebo txt. Zásadně ne ve Wordu nebo v Excelu. Zatím budou použity staré okresní znaky, protože nic lepšího nás zatím nenapadlo. Na nových podmínkach se ale pracuje.

Informaci poskytl Jindra OK1XR. TNX!

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X