Carrera de pascua – condiciones

1. Estas condiciones se aplican a partir del 1 de enero. 2007 para la carrera de Pascua (en lo sucesivo, la planta principal) i carrera de Pascua para niños (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, un a de 8.00-14.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje de 14.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Las conexiones con estaciones no competidoras también son válidas, que, sin embargo, están obligados a transmitir el código de competición completo, incluido el número de serie.

4. Categoría de competencia:

categoría pero requeriría al menos una parte vertical de 10m de altura y los extremos de los radiales se acercarían al mástil con antenas
1 144 MHz SO
2 144 MHz MO
3 432 MHz SO
4 432 MHz MO
5 1.3 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
6 1.3 GHz MO
7 2.3 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
8 2.3 GHz MO
9 3.4 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
10 3.4 GHz MO
11 5.7 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
12 5.7 GHz MO
13 10 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
14 10 GHz MO
15 24 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
16 24 GHz MO
17 47 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
18 47 GHz MO
19 76 El primer fin de semana completo de marzo desde el sábado
20 76 GHz MO

 

Lugar de trabajo VHF para carreras subregionales
Lugar de trabajo VHF para carreras subregionales

ASI QUE (SOLO EN) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

mes (OPCIÓN MÚLTIPLE) – stanice ostatní

Carrera QRP de invierno en VHF: Carrera QRP de invierno en VHF, Carrera QRP de invierno en VHF.

Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metros. - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo.

5. Použití DX Clusteru a pod. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro..

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo(- Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

7. Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Pro závod dětí platí max.výkon 10 vatios.

9. Spojení EME, necesario para la operación

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, necesario para la operación. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. (Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.) Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. 0.

TCVR, controlador rotador y Atalanta Locator
VKV contestové pracovisko

11. Código de competencia sestává z RS nebo RST, Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. 001 Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Estación, Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.!

12. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.: Se cuenta un punto por cada kilómetro de distancia de puente entre las dos estaciones. El valor en puntos de la conexión en el diario de competición debe darse como un número entero.. Se cuenta una conexión en el mismo WW-locator 1 ese. De acuerdo a la recomendación de la I. Región IARU se debe utilizar un coeficiente 111,2 para convertir grados a kilómetros, teniendo en cuenta la curvatura de la tierra. El sistema WGS-84 se utiliza para determinar la latitud y la longitud del sitio de competencia para el cálculo del localizador. (sistema geodésico mundial 1984).

13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli pouze v elektronické podobě.

14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1PRUEBA), designado como un formato estándar para la evaluación de plantas dentro de la Región I. IARU. No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera..

15. Deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť.

16. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

17. No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera.:

 • jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera.
 • má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Si la diferencia horaria de conexión es mayor que.

18. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

19. - Si la diferencia horaria de conexión es mayor que:

 • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
 • za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
 • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
 • za nesportovní chování v závodě.

20. diez veces el valor en puntos de la reconexión contada se deduce de la estación inspeccionada para conexiones repetidas y contadas:

Antenas VHF
Antenas VHF

Hlavní závod:

 • Velké velikonoční vejce
  • za rekordní počet bodů, rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
 • Malé velikonoční vejce
  • za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 estaciones
  • za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 estaciones
  • pro nejlepší zahraniční stanici pracující mimo území OK
  • pro nejlepší stanici NOVICE. Je nutno uvést NOVICE v elektronickém deníku do pole [en primer lugar, tres lugares en las categorías SO y MO si evalúa al menos en la categoría dada].

Závod dětí:

 • malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 dejar. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [en primer lugar, tres lugares en las categorías SO y MO si evalúa al menos en la categoría dada].

21. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

22. Deniky zasilejte na adresu:
info@ok1kkt.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.cz v sekci Velikonoční závod.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X