Declaración de TÚ SR sobre el artículo “TÚ SR - en Eslovaquia es (De Verdad) asi que

El autor del artículo escribe "El 18 de marzo, yo y otros seis participantes aprobamos con éxito los exámenes en TÚ SR. Na druhý deň som už posielal žiadosť o pridelenie volacej značky. Na tento úkon má TÚ SR 30 dias. Ak počítame dva dni na doručenie listu do BA a dva späť plus stolerujeme nejaké zdržanie vplyvom sviatkov, vychádza deň doručenia najneskôr na 24. abril. Dnes je 2. mayo (8 dní po predpokladanom termíne) a koncesia nikdea ostatní sú na tom rovnako… En breve – obyčajný človek musí dodržať všetky úradom stanovené termínyúrad zrejme nie.“
Telekomunikačný úrad SR má podľa zákona 30, resp. 60 dní na vydanie rozhodnutia o udelení povolenia, t.j. úrad neporušil zákonnú lehotu. Úrad, pokiaľ je to možné snaží sa vyjsť žiadateľovi v ústrety a preto vydáva povolenia oveľa skôr, ako v stanovenom termíne. Je nám ľúto, že autor článku nemal v čase konania závodu vydané povolenie. Bohužiaľ však nastal technický problém, ktorý nevznikol vinou úradu. Úrad sa snaží urobiť opatrenia, ktoré znížia pravdepodobnosť vzniku technických problémov.
Zamestnankyňa úradu, ktorá ako jediná vydáva rádioamatérske povolenia je zároveň vedúcou oddelenia, ktoré vydáva povolenia pre lietadlá, lode, pevnú a pohyblivú službu a zabezpečuje všetky typy skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. Napriek tomu táto zamestnankyňa nezriedka vydáva rádioamatérske povolenia na počkanie. Veríme preto, že je to ojedinelý prípad negatívneho vnímania práce úradu zo strany rádioamatérov.

V Bratislave 7. mayo 2003.

que el solicitante - titular de un permiso válido de radioaficionado solicitará a la Oficina Regional que cambie el permiso, hovorca TÚ SR
Tel.: 02/57 88 15 52
Email: roman.vavro@teleoff.gov.sk

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X