Des informations plus accessibles sur l'État et l'administration publique

communiqué de presse: Office des télécommunications de la République slovaque (VOUS M.) est d'avis, že vyhľadávať informácie štátnej a verejnej správy by mohli pomôcť počítače s pripojením na internet, ktoré by ministerstvá a úrady mohli umiestniť vo svojich priestoroch a dať občanom možnosť bezplatného využívania. Návštevníci TÚ SR majú možnosť bezplatne vyhľadávať informácie na internetovej stránke úradu a na ďalších dvoch obsahovo blízkych stránkach. Umožňuje im to počítač vo vstupnej hale sídla úradu. Vzhľadom na polohu sídla úradu je možné predpokladať, že túto možnosť využijú aj občania bez pripojenia na internet.

Istvan Milan, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) tento krok TÚ SR víta. Podľa neho môže takýto počítač pomôcť klientom úradu pri vybavovaní agendy. Súčasne M. Ištván dodal, že takéto počítače alebo infokiosky by mali byť perspektívne súčasťou väčšiny úradov verejnej správy.

TÚ SR umiestnením počítača s prístupom na internetovú stránku TÚ SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Rady pre vysielanie a retransmisiu skvalitňuje služby občanom. Úrad bude využívanie počítača postupne prehodnocovať a v prípade potreby rozšíri možnosť vyhľadávania o ďalšie internetové stránky. Pri dodatočnom vypisovaní žiadostí návštevníkmi úradu, alebo priamo pri vybavovaní povolenia je často potrebné mať k dispozícii údaje, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke TÚ SR Návštevníci úradu takto získajú možnosť rýchleho a bezplatného získavania údajov. TÚ SR na svojich stránkach zverejňuje aj rôzne prieskumy a informácie pre koncových užívateľov telekomunikačných služieb. K týmto informáciám sa doteraz dostali len občania, ktorý majú možnosť pripojenia na internet. Počítač vo vstupnej hale úradu do určitej miery pomôže aj občanom bez pripojenia na internet, ktorí sa v pracovných dňoch pohybujú v centre hlavného mesta.

Počítač je k dispozícii návštevníkom úradu v pracovných dňoch v čase od 8,00 lancer. faire 16,00 lancer. Využívanie počítača je bezplatné. Počítač je jednoúčelové zariadenie určené výlučne na vyhľadávanie informácií zverejnených na internetových stránkach TÚ SR, ou. ďalších vybraných inštitúcií. Z počítača preto nie je možné napr. zasielať elektronickú poštu, hrať na ňom hry, ani sťahovať programy.

PARTENARIATS POUR LA PROSPÉRITÉ (PPP) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ktorá sa venuje podpore budovania a rozvoja informačnej spoločnosti v SR, notamment les services électroniques de l'administration publique et la libéralisation du marché des télécommunications.

À Bratislava 23. augusta 2005.

Pour plus d'informations, contactez l'Université technique slovaque
Vavro romain, porte-parole de l'Université technique slovaque
Tel.: 02/57 88 15 52
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

Bližšie informácie za PPP:
Istvan Milan, výkonný riaditeľ PPP
Tel.: 0905 351 962
e-mail: milan@p3.sk

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X