Course ”Sprint de printemps” à faible puissance

Course internationale de KV

(Tester la SS)
Súťažné podmienky pre Slovenské a České stanice

Organizátor : Association slovaque des radioamateurs / Slovenská družina QRPákov
Date : Le lundi de Pâques 21. avril 2014 / 21.avril 2014 (Každoročne na Veľkonočný pondelok)
Temps : 14.00 – 20.00 GMT
Opérateur : Un opérateur (célibataire sur )
Type d'opération : Télégraphie (CW, Mieux que 1.8µV)
Bandes : 1,8 3,5 7 14 21 une 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie : UNE : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W Tieto výkony sú maximálne výstupne výkony
Pásmové kategórie : 1. Toujours le deuxième week-end entier d'avril 2. dve/tri pásma 3. toutes les bandes
Code du concours : TVD, IARU lokátor (prvé štyry znaky) a výkonová kategória. Par exemple.. 579 JN98 C
Notation : 3 body za QSO s vlastným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( d'accord )
9 bodov za QSO s iným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( d'accord )
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
České stanice ( d'accord ) si tiež počítajú 18 bodov za spojenie s OM stanicami
Multiplicateurs : sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
une. IARU lokátor ( prvé štyry znaky ) par exemple.. JN98
b. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
Le résultat : 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pásiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ päťnásobok bodov ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
Agendas: 1. Na predpísaných tlačivách, osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov sú nasledujúce údaje : Marque, pásmo, a číslo strany x z celkového počtu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Date, Čas GMT, značka urobenej stanice, TVD, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Loká- tor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budu povazovať za kontrolný denník. Tieto denníky označteDenník pre kontrolu”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (viď paragrafy 2 une 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. résultat final, moins, značku a adresu operátora. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísane čestné prehlásenie.Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk Počítačom vytvorené denníky a titulné strany ktoré sa nepodobajú na predpísané tlačivá alebo sa dajú len ťažko čítať budeme považovať za denníky pre kontrolu. Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok. Denníky treba odoslať do 30.dní po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. Tester la SS. Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné. Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.

Alex OM6SA

0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X