Re:D-STAR

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV D-STAR Re:D-STAR

#13466 Odpoveď

Anonymný

Srdečne pozdravujem, DR OMs,

ďakujem za priaznivé ohlasy. Na jednej strane ma potešili,
na druhej strane som si nemyslel, že ich bude až toľko. 🙂
Je vidieť, že D-STAR je stále veľkou neznámou.

Prešli štyri mesiace od uvedenia tejto technológie na OM0OAE
do chodu, po ktoré som sa viac či menej venoval jej testovaniu.
Pretože staníc v okolí je málo, overoval som predovšetkým
sieťovú prevádzku v OK digitálnej sieti a konštatujem,
že prevádzka je nad očakávanie dobrá, spojenie kvalitné
a takmer bezproblémové. Počas krátkej doby pribudlo niekoľko
ďalších prevádzačov v OK, ale aj v LZ a v UR, teda D-STAR
sa rozširuje nielen na “západe”, ale tiež na “východe”,
čo poukazuje na to, že je to životaschopná technológia.
Na margo paralelnej prevádzky DV/FM (dualmode) na OM0OAE
podotýkam, že je to špecialita len tohto prevádzača, bežne sú
D-STAR prevádzače konštruované len ako digitálne. Pri nízkom
využití retranslačiek všeobecne sa tieto dva módy vedľa seba
celkom dobre “zmestia” aj vrámci jedného prevádzača.

Teraz uvítam vaše názory, podnety, nápady, myšlienky, ale
pravdaže aj otázky a návrhy na rozšírenie tohto systému, teda
na budovanie siete.
So želaním pekného dňa Ján OM6AXE. 73!

Doplnené 25.09.2013

Priatelia v OK, využívajúci D-STAR reflektor DCS019, nám vytvorili
port Slovakia (S), umožňujúci prepojenie OM prevádzačov zvlášť,
teda do samostatnej siete.
Aj týmto ďakujem najmä “guru” OK digitálnej siete za láskavosť.