Válaszolni: Petice

itthon Fórumok CQ HAM fórum VKV Petice Válaszolni: Petice

#11625 Válasz

Informácia o CEPT-e je úplne presná. SR je však jednou z krajín, ktoré o zrušení tohto povolenia rozhodovali.

Je tu však istá skupina rádioamatérov, ktorej CEPT nebol vydávaný vôbec. Chýba mi informácia, čo s nimi? Dotanú teraz CEPT automaticky alebo si budú musieť urobiť triedu, pre ktorú je (snáď bude, ak sa dožijeme zmeny PP) CEPT vydávaný?