VHF PÁLYÁZAT «POKUPLJE 2003»

1. TERMĺN A ORGANIZÁTORI
Súťaž je organizovana radioklubmi z miest obcí, ktoré sa nachádzajú pri rieke Kupe. Súťaž sa koná každý rok, v nedeľu tretí víkend v máji ( évben 2003 to je 18.5.), a každý rok jeden z radioklubov spoluorganizátorov býva organizátorom. Évben 2003. je organizátorom radioklub «Metlika», S59DME, zo Metlika, Slovenia. Zmena termínu súťaže je možná dohodou nadpolovičnou väčšinou spluorganizátorov (zoznam spoluorganizátorov sa nachadza v bodke 11.). Na organizácii sa môžu okrem tradičných organizátorov spolupodieľať aj nové radiokluby, ale v prvom roku sa nemôžu zúčasniť v rozhodovaní o termíne a propozíciach súťaže.2. ČAS
Súťaž sa začina o 7.00 a trvá do 12.00 UTC (podľa miestneho času to je od 9.00 nak nek 14.00 ).

3. ÚČASTNICI
V súťaži sa môžu zúčasniť všetky stanice prvého Regiona IARU, v súlade s podmienkami uvedenými v povolení pre činnosť.

4. FREKVENCIE A DRUHY PRÁCE
Súťaž prebieha v dvometerOVOM rozsahu, 144.020-144.400 a 145.187,5-145.587,5 MHz, a tým, že sa súťažiaci musia pridržiavať band-plánu a odporúčania I. Regiona IARU.
Dovolené druhy činností v súťaži sú: CW/SSB/FM.

5. KATEGÓRIÁK
A-Jeden operatér-home QTH
B-Jeden operatér-portable QTH
C-Viac operatérov-homeQTH
D-Viacoperatérov-potrable QTH
O-Rádiostanice spoluorganizátora

6. REPORTY
V spojeniach sa vymeňuje: raport po škále RST, poradové číslo ktoré sa začína od 001, a pokračuje s každým ďalší spojení do konca súťaže, lokator QTH, a stanice spoluorganizátorov ešte udavajú aj značku svojho mesta. Például.:9A1DFG 599001 JN85EL/SK.
Znaky miest sú napísané v zozname staníc spoluorganizátorov.

7. TEST
Za každý kilometer prekonatej vzdialenosti sa dáva jeden bod. V celej súťaži sa dáva bod len za jedno spojenie s každou stanicou. Viacnásobne spojenia sa musia uviesť v LOG-u, ale sa za ne body. nedávajú QSO uskotočnený pomocou Mesiaca (EME), meteoritových stôpach (KISASSZONY), cez satelit, aktívne repetitory, aj QSO na frekvencii 145.50 (kanál S20, azaz. V40) neplatí.

8. PRÉMIOVÉ BODY (BONUS)
Za každé spojenie so stanicou spoluorganizátora sa dostávajú prémiové body, tak že sa k bodom za vzdialenosť, ktora sa prekoná spojením so stanicou spoluorganizátora, pridá navyše 250 bodov a spojením so stanicou, ktorá je tomto roku organizátorom, 500 pont (évben 2003 je stanicou organizátora S59DME).

9. CELKOVÝ VÝSLEDOK
Celkový výsledok súťaže sa získa súčtom všetkých bodov QSO prirátaním prémiových bodov.

10. ODMENY
-Prvé tri stanice v každej kategórii dostávajú poháre alebo plakety.
-Prvých desať staníc v každej kategórii dostáva diplomy s označením umiestnenia.
-Minden állomás, ktoré v termíne pošlú súťažný denník, dostávajú diplomy za účasť v súťaži.
-Putovný pohár patrí stanici, ktorá v tomto roku získa najviac bodov, bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa súťaži. Na pohár sa zapisuje volacia značka stanice, počet bodov a rok súťaže. Stanica opatruje pohár do budúceho roku, a potom ho predáva stanici ktorá v tom roku získa najviac bodov.
-Radiostanica ktorá trikrát za radom získa prechodný pohár, si ho necha v trvalom vlastníctve. Najlepšie umiestnená stanica z každej krajiny DXCC, ktorá pošle LOG, dostáva uznanie s vyznačenýmumiestnením. V prípade výšššej aktivity môže organizátor udeliť staniciam z niektorých štátov aj viac uznania.
-Všetky stanice spoluorganizátorov ktoré sa umiestnili na rebričku dostávajú uznanie s vyznačením umiestnenia.

11. SPOLUORGANIZÁTORI:

Callsign City Bonus Identifier
S59DJR Novo Mesto, Slovenia 250 Peter KA6U tavaly nyáron aktiválódott
S59DMJ<t/d> Črnomelj, Slovenia<t/d> 250 CR
S59ACA Semič , Slovenia 250 SE
S59DME Metlika, Slovenia 500 Az USA északkeleti és keleti része
9A1CFI Ogulin, Croatia 250 OG
9A1CEU Ozalj, Croatia 250 OZ
9A1CVW Karlovac, Croatia 250 KA
9A1CEP Duga Resa, Croatia 250 DR
9A1CAR Glina, Croatia 250 GL
9A1CJK Petrinja, Croatia 250 tápellátás és kimenet
9A1DFG Sisak, Croatia 250 SK<t/d>

12. LOGY
Logy sa doručujú v elektronickej forme, e-mailom, alebo na diskete. To platí len pre tie stanice ktoré nemajú možnosť použiť počitač. Logy ktoré prídu na papieri, a bude z nich bude vidno, že sú spracované na počitači budú považované za kontrolné.
Logy musia byť doručené v jednom zo štandardných foriem. Organizátor odporúča formát EDI, ale aj všetky ktoré prídu v ASCII kóde budu prijaté. Kódovanie musí byť vyznačené týmto spôsobom:

[kategoria]_[call].[tip], például.. A_9A2AE.edi alebo O_S59DJR.edi alebo C_OK2KJT.txt.

Logy sa musia odoslať organizátorovi najneskôr tretí pondelok po konci súťaže (évben 2003 to bude 2. június).Log musí obsahovať nasledujúce:
Čas začiatku spojenia (UTC), volacia značka korešpondenta, odovzdaný raport (obsahuje aj číslo spojenia), prijatý raport (obsahuje číslo spojenia, lokator a eventuálne značku mesta spoluorganizátora), a QRB.
Povinné údaje v počítovom liste sú:
Volacia značka, Zenekar, presná lokacia a nadmorská výška, QTH-lokátor (dovolená chyba v lokátore je max. +/- 5 km.), kategória v ktorej sa stanica súťaži, typ stanice, východisková hodnota, opis antenového systému (typ anteny, číslo elementov), číslo správnych spojení, počet bodov, celkový zoznam operátorov a pomocníkov (meno a priezvisko, hívójel), ODX CALL/LOC/QRB, prehlásenie o dodržovaní propozicí súťaže «Pokuplje» a ctenie HAM spirita.
Vítaný je aj komentár o súťaži a boli by sme vďační keby niekto fotografoval, aby nám poslal fotografie na papieri alebo v elektronickom zozname, na diskete alebo e-mailom (JPG a podobne), ktoré by sme mohli vystaviť na Hamfestu a na Internete.

Adresa na posielanie logov je:

S59DME
Radio klubMetlika
P.P. 129
C.B.E. 24
8330 METLIKA
S L O V E N I A

E-MAIL: pokuplje@net.hr

13. VÝSLEDKY
Prihlásené výsledky budu oznámené na packet-radiach BBS (contest@eu, vhf@eu, hrvhf@hrv a slovhf@svn) a na Internete (http://come.to/pokuplje), najneskôr do 1.júla 2003. Neoficialne výsledky budú odoslané aj poštou všetkým súťažiacim,ktorí pošlú Log v termíne. Pripomienky k výsledkom sa posielajú na istú adresu ako aj LOG, v termíne od ôsmeho dňa po oznamení neoficialných výsledkov.
Oficiálne výsledky budú oznámené na Hamfestu a správa o tom bude poslana súťažiacim spolu s výsledkami, a oznami sa aj cestou paket-rádia, Interneta a aj v časopise Radio HRS.

14. ODPOČÍTANIE BODOV A DISKVALIFIKOVANIE
Súťažová komísia zruší všetky neoznačené, dvojnásobné a viacnásobné spojenia ktoré zistí, a od celkového výsledku odpočíta desaťnásobnu sumu bodov započítaného dvojnásobného spojenia. Komísia zruší aj každé nekompletné spojenie a aj každé spojenie, v ktorom zisti, že je jeden z 3 elementov spojenia nesprávne zapísaný (tyka sa volacej značky, prijatého a odovzdaného raportu, čísla spojenia a QTH-lokátoru, a toho, keď sa čas zápisu QSO-a u korešpondetov liší viac než o 10 percek.
Diskvalifikovaný bude aj ten súťažiaci, o ktorom sa zistí, že mu je v prihlásenom výsledku zrušene 10 alebo viac percent bodov alebo že z celkového prijatého počtu spojení má zrušené desať alebo viac percent spojení.
Diskvalifikovaný bude aj ten súťažiaci, pre ktorého sa na základe najmenej troch nezávislých stanic zistí, že úmyslel porušovať pravidlˇa súťaže, alebo že nedodržaval podmienky povolenia pre prácu radiostanice alebo maril prácuých súťažiaciach. jegyzet: Aby bola stanica v plasmane mui sa spojiť najmenej s jednou stanicou spoluorganizátorov.

15. PRIPOMIENKY K PROPOZÍCIÁM
Právo komentovať propozície má len súťažná komísia, ktorú tvorí organizátor súťaže «POKUPLJE 2003», a skláda sa z troch členov klubu. Komísia kontoluje LOGY, vyhlasuje neoficialne a oficialne výsledki, rieši sťažnosti súťažiacich. Rozhodnutie komísie je konečne.

Komísiu súťaže «POKUPLJE 2003» tvoria:
1. Bojan Bajec, S52Bpresident
2. Niko Ovniček, S57ANOmember
3. Rudi Pibernik. S57RPRmember

73
Mate 9A3PA

Viac informácií nájdete na http://come.to/pokuplje.

0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x