Priestor pre akumulátory v FT-290

Priestor pre akumulátory v FT-290

Priestor pre akumulátory v FT-290