Tempesta geomagnetica 6. – 8. 10. 2015

Chi ha difeso il suo TCVR-av mercoledì 7. 10. 2015, così dopo aver risintonizzato si sentiva, che non ha un'antenna collegata, oppure l'ingresso del ricevitore è spento… Le bande KV erano praticamente vuote. Il sole ci ha mostrato di nuovo, che a volte può evaporare.

Cosa ha causato la tempesta geomagnetica??

1. 10. oh 18.13 UTC c'è stata un'eruzione di classe M 5.5 ed espulsione di massa coronarica. È venuta da noi dopo una settimana e forte tempesta geomagnetica, che è iniziato la sera 6.10 ed è proseguito tutto il giorno successivo a valori di Kp > 5 – 7 ha letteralmente gommato non solo le bande KV inferiori (MUF bolo o 23.50 UTC uguale 2! (quindi ad es. Su 80 metri di distanza c'era una zona di silenzio 1400 km e oltre 40 km 5000 km!) e sul grafico di connessione del registro HRD sembrava così di notte, come se si applicasse il divieto di trasmissione… Speriamo, che il sole non ce lo mostrerà 2 settimane, quando si svolgerà il concorso CQ WW DX durante il fine settimana, parte SSB. D'altra parte, in Norvegia e nel nord della Scandinavia o in Canada, si stanno già godendo la meravigliosa aurora boreale per la seconda notte. (Maggiori informazioni e risorse: 599.cz,HRDlog.net, www.qrz.com, www.spaceweather.com e www.n3kl.org).

Caro OM1XQ

Tempesta geomagnetica

Geomagnetická búrka je prírodný fenomén, ktorý má vplyv na magnetické pole Zeme. Je spôsobená interakciou slnečného vetra s magnetosférou Zeme, čo vedie k zábleskom geomagnetického poľa. Tieto búrky môžu mať rôzne dôsledky a významné dopady na našu technológiu, komunikáciu a životné prostredie.

Príčiny geomagnetických búrok

Príčinou geomagnetických búrok sú výtrysky a erupcie slnečných škvŕn, ktoré vyžarujú slnečný vietor a slnečné častice smerujúce k Zemi. Keď tieto častice narazia na magnetosféru Zeme, môžu viesť k poruchám v jej magnetickom poli. Dôsledkom sú farebné polárne žiary a záblesky v oblastiach blízkych pólov, ako aj rušenia v rádiových komunikáciách a navigácii.

Aurora

Geomagnetická búrka spôsobuje polárnu žiaru
Geomagnetická búrka spôsobuje polárnu žiaru

Jedným z najmarkantnejších aspektov geomagnetických búrok sú polárne žiary alebo auróry, ktoré vznikajú v dôsledku interakcie slnečných častíc so zemskou atmosférou. Tieto nádherné svetelné javy sú pozorované blízko pólov, kde sa slnečný vietor stretáva s magnetickým poľom Zeme, čo vyvoláva žiarivé farebné záblesky na oblohe.

Nel secondo caso, okrem estetického vplyvu, geomagnetické búrky môžu mať aj nežiaduce dôsledky. Poruchy v magnetickom poli Zeme môžu ovplyvniť elektroniku a infraštruktúru. Napríklad môžu spôsobiť prerušenia v elektrických sieťach, problémy so satelitnými komunikáciami a GPS systémami alebo poškodenie elektronických zariadení.

Vplyvy geomagnetickej búrky

Vzhľadom na rastúcu závislosť moderného sveta na technológii, geomagnetické búrky sa stali predmetom záujmu pre vedcov, technikov a aj verejnosť. Snažia sa pochopiť ich príčiny a vplyv na našu civilizáciu a snažia sa vyvinúť opatrenia na minimalizáciu ich negatívnych dôsledkov.

Existujú snahy o monitorovanie slnečnej aktivity a predvídanie možných geomagnetických búrok. To umožňuje lepšiu pripravenosť pre kritickejšie systémy, ako sú energetické siete alebo letectvo, ktoré by mohli byť zraniteľné voči týmto prírodným udalostiam.

V závere je dôležité uvedomiť si, že geomagnetické búrky sú prirodzenou súčasťou slnečnej aktivity a ich vplyv na Zem je súčasťou širšieho ekosystému našej planéty. S rastúcou technologickou závislosťou je však dôležité sledovať a pochopiť tieto búrky, aby sme mohli minimalizovať ich potenciálny vplyv na náš každodenný život.

 

 

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X