Condizioni del Contest OK-OM DX

 1. Data della gara: Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore, UTC 1200 Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore – 1200 Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore
  (13.-14. 11. 2010, 12.-13. 11. 2011)
 2. Tipo di operazione: CW
 3. bande: 1.8 a 28 MHz, mimo pásma WARC
 4. categoria:
  1. Un operatore – všechna pásma, potere di 1500 W (SOABHP)
  2. Un operatore – všechna pásma, potere di 100 W (SOABLP)
  3. Un operatore – una banda, potere di 1500 W (SOSBHP)
  4. Un operatore – una banda, potere di 100 W (SOSBLP)
  5. Un operatore – QRP (potere di 5 W, Se il diario ne contiene più di)
  6. Více operátorů, un trasmettitore (SM) – všechna pásma, výkon dle povolovacích podmínek
  7. Posluchači (SWL)

  Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií a) – e) (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 minuti. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (tzn. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

 5. Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.
 6. Předávaný kód: OK/OL/OM: RST + emblema del distretto (per esempio. 599 BPZ). Stazioni fuori OK/OL/OM: RST + numero di serie iniziale della connessione 001.
 7. moltiplicatori: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stazioni fuori OK/OL/OM: okresy na každém pásmu zvlášť.
 8. Corpo za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 Quello, mimo EU = 3 corpo, EU stanice: 1 Quello, stanice mimo EU: 3 corpo.
 9. Risultato: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.
 10. Pravidla pro posluchače: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Per ogni QSO debitamente registrato (dato, UTC, zona, segno della stazione, inviato codice gara e bollo stazione) su ogni banda conta 1 Quello (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), risp. 3 corpo (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobičev daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 corpo (3+1) e fino a quando 2 moltiplicatori. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.
 11. diari: Všechny deníky musí být odeslány do 1. 12. daného roku.io. elektronické deníky
  1. Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač a chtějí být zařazeni do vyhodnocení, zašlou deník jako datový soubor (soubory).
  2. Doporučený formát deníku je Cabrillo, nevhodné jsou deníky ve formátu ADIF.
  3. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, segno della stazione di banco, codice trasmesso, přijatý kód. Vysílaný kód (periodo) není nutné psát u každého QSO, ale je nutné jej uvést v sumáři (palo SOAPBOX).
  4. Posílá se vždy jen jeden deník, i když se stanice přihlašuje do více kategorií.
  5. Kategorie se vyznačují v hlavičce souboru Cabrillo (případně v sumáři), a to do jednoho řádku CATEGORY, za sebou, a oddělují se čárkou (per esempio. “CATEGORIA: SINGOLA OP TUTTO ALTO, OPERAZIONE SINGOLA ALTA 10 M”)
  6. Doporučená označení kategorií:
   SINGOLA OP TUTTO ALTO
   SINGOLA OP 160M DI ALTEZZA
   OPERAZIONE SINGOLA 80M DI ALTEZZA
   OPERAZIONE SINGOLA 40M DI ALTEZZA
   SINGOLA OP 20M DI ALTEZZA
   OPERAZIONE SINGOLA ALTA 15 M
   OPERAZIONE SINGOLA ALTA 10 M
   OP SINGOLA TUTTO BASSO
   SINGOLA OP 160M BASSO
   SINGOLA OP 80M BASSO
   SINGOLA OP 40M BASSO
   SINGOLA OP 20M BASSO
   SINGOLA OP 15M BASSO
   OPERAZIONE SINGOLA 10M BASSO
   OP SINGOLA TUTTO QRP
   Se il diario ne contiene più di
   SWL
   rispettare tutte le condizioni per le stazioni radioamatoriali nel loro paese
  7. Sumář by měl být součástí každého deníku (u formátu Cabrillo je sumář součástí jednoho souboru) a kromě kategorií by měl obsahovat e-mail, jméno operátora, adresu pro písemnou korespondenci (nestačí jen e-mail), popis zařízení, použitý výkon a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu. Pokud je deník posílán na disketě, přikládá se i papírový sumář.
  8. Soubor (soubory) je třeba pojmenovat podle značky požité v závodě, per esempio. OL5Y.CBR (Cabrillo), OL5Y.DAT (N6TR), OL5Y.ALL (CQ WW SSB Anticipo del concorso), OL5Y.PRN (N / A), OL5Y.LOG (Funzionerà con una o due stazioni in parallelo, se possibile) a podobně. Sumář (není třeba při použití formátu Cabrillo) se pojmenuje např. OL5Y.SUM.
  9. E-mail pro zaslání deníků: okomdx [a segno] crk.cz, diskety na OK-OM DX Contest, RK, P.O. Scatola 69, 113 27, Praga 1. Velmi doporučujeme poslání deníků elektronickou poštoudošlé e-maily budou automaticky potvrzovány, odesílatelé budou průběžně informováni o průběhu vyhodnocování a obdrží výsledek kontroly svého deníku.
  10. Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód) a nezapomeňte uvést použitou volací značku vPředmětuzprávy!
  11. Domácí WWW stránka: okomdx.crk.cz
  12. Programy přímo podporující OK/OM DX Contest jsou:

   V jiných denících doporučujeme použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) – elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

  II. ručně psané deníky

  1. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, segno della stazione di banco, codice trasmesso, přijatý kód, corpo, nuovo moltiplicatore.
  2. Spojení by měla být seřazena chronologicky, Le stazioni con un operatore possono lavorare al massimo, případně seřazené nejprve po jednotlivých pásmech a tam pak chronologicky.
  3. Sumář by měl být součástí každého deníku a obsahovat tyto údaje pro každé pásmo: numero di QSO, počet bodů, počet násobičů. Dále by měl obsahovat kategorie, do kterých se účastník přihlašuje, popis zařízení, použitý výkon, jméno, adresu pro písemnou korespondenci, e-mail a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.
  4. Adresa pro zasílání: Ho usato un vecchio misuratore CB PSV come armadio, dal quale ho anche utilizzato un interruttore, RK, P.O. Scatola 69, 113 27 Praga 1. Ručně psané deníky je možné nascanovat (vyfotit digitálním fotoaparátem) a poslat e-mailem na okomdx [a segno] crk.cz.

  III. upřesnění pro posluchače

  1. Všechny deníky musí pro každé QSO obsahovat tyto informace: dato, UTC, zona, značka poslouchané stanice, codice inviato, segno della stazione di banco, corpo, nuovo moltiplicatore.
  2. Sumář by měl být součástí každého deníku (včetně elektronického) a obsahovat tyto údaje pro každé pásmo: numero di QSO, počet bodů, počet násobičů. Dále by měl obsahovat kategorie, do kterých se účastník přihlašuje, popis zařízení, jméno, adresu pro písemnou korespondenci, e-mail a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu.
  3. Dále pro posluchačské deníky platí podmínky dle bodů I. risp. II.
 12. Sanzioni: Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné značky, špatné přijaté kódy) a QSO, která nejsou v deníku protistanice, nebudou započítána. Za každé spojení obsahující chybu ve značce nebo které se nevyskytuje v deníku protistanice bude odečteno stejné množství bodů získaných započtením chybného QSO (nikoli násobiče). 10% a více chybných spojení může být důvodem k tomu, že stanice nebude zařazena do hodnocení.
 13. Pořadí, diplomi e premi: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizích – OK/SE, ME, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom obdrží všechny stanice umístěné v první polovině každé kategorie. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 partecipanti, kteří obdrží tričko s motivem závodu. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. Una stazione può ricevere al massimo una targa in un dato anno, e quello per le categorie, ve které dosáhla nejvíce bodů. Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován okomdx.crk.cz. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (e-mail: circa xc [a segno] crk.cz).
 14. Diskvalifikace: Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.
 15. Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná. Pořadatelem závodu je Český radioklub.
 16. placche: si svolge quest'anno

Primavera: http://okomdx.crk.cz/

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X