gara di Pasqua – condizioni

1. Queste condizioni si applicano dal 1 gennaio 2007 per la gara di Pasqua (di seguito denominato stabilimento principale) i Corsa di Pasqua per bambini (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.

2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to a partire dal 8.00-14.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje a partire dal 14.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.

3. Sono validi anche i collegamenti con stazioni non concorrenti, che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie.

4. Categorie di concorrenza:

categoria Descrizione
1 144 MHz SO
2 144 MHz MO
3 432 MHz SO
4 432 MHz MO
5 1.3 Dimensioni assegnate a
6 1.3 GHz MO
7 2.3 Dimensioni assegnate a
8 2.3 GHz MO
9 3.4 Dimensioni assegnate a
10 3.4 GHz MO
11 5.7 Dimensioni assegnate a
12 5.7 GHz MO
13 10 Dimensioni assegnate a
14 10 GHz MO
15 24 Dimensioni assegnate a
16 24 GHz MO
17 47 Dimensioni assegnate a
18 47 GHz MO
19 76 Dimensioni assegnate a
20 76 GHz MO

 

Postazione di lavoro VHF per gare subregionali
Postazione di lavoro VHF per gare subregionali

COSÌ (SINGOLO ACCESO) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

CQ WW SSB Anticipo del concorso (MULTI OP) – stanice ostatní

Condizioni per la gara QRP invernale: Condizioni per la gara QRP invernale, Condizioni per la gara QRP invernale.

Tutte le apparecchiature della stazione devono essere ubicate nell'area di diametro massimo 500 metri. - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo.

5. Použití DX Clusteru a pod. non è limitato.

6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo(- Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo) non sono considerati necessari per la connessione alla rete radio a pacchetto.

7. Più stazioni possono trasmettere da una stazione, - Tutte le apparecchiature della stazione devono essere collocate su un'area di diametro massimo.

8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Pro závod dětí platí max.výkon 10 watt.

9. Connessione EME, necessario per il funzionamento

10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, necessario per il funzionamento. Le connessioni ripetute devono essere contrassegnate nel registro (RPT, DUPE apod.) con un valore in punti 0.

TCVR, controllore rotatori e localizzatore Atalanta
VKV contestové pracovisko

11. Codice di gara è costituito da RS o RST, numero di serie della connessione e WW-locator. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Codice completo comprensivo di numero di serie della connessione da 001 Passano anche stazioni non concorrenti, che non vogliono essere valutati. Tre zeri – 000 – non sono un numero di serie corretto e la connessione verrà contrassegnata come non valida dal valutatore. Stazione, che non vogliono essere valutati, non deve inviare un diario!

12. Punteggio: Un punto vale per ogni chilometro di ponte tra le due stazioni. Il valore in punti della connessione nel diario di gara deve essere indicato come numero intero. Viene conteggiata una connessione nello stesso WW-locator 1 Quello. Secondo la raccomandazione della Regione I. IARU, dovrebbe essere utilizzato un coefficiente 111,2 per convertire i gradi in chilometri, tenendo conto della curvatura della Terra. Il sistema WGS-84 viene utilizzato per determinare la latitudine e la longitudine del sito di gara per il calcolo del localizzatore (Sistema geodetico mondiale 1984).

13. Diario di gara je možné zaslat vyhodnocovateli pouze v elektronické podobě.

14. Il registro elettronico deve essere in formato EDI (PROVA REG1), che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie. che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara.

15. Deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť.

16. Il registro di gara deve essere inviato all'indirizzo del valutatore entro e non oltre il decimo giorno successivo alla gara.

17. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara:

 • jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara, Il diario in altro formato non sarà accettato e la stazione non sarà valutata in gara
 • má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Se la differenza di tempo di connessione è maggiore di.

18. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

19. - Se la differenza di tempo di connessione è maggiore di:

 • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
 • za více než 10 % distanze calcolate male
 • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
 • za nesportovní chování v závodě.

20. Prezzi:

Antenne VHF
Antenne VHF

Hlavní závod:

 • Velké velikonoční vejce
  • za rekordní počet bodů, rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
 • Malé velikonoční vejce
  • za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 stazioni
  • za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 stazioni
  • pro nejlepší zahraniční stanici pracující mimo území OK
  • pro nejlepší stanici NOVICE. Je nutno uvést NOVICE v elektronickém deníku do pole [indica la somma di tutte le bande in cui la stazione ha gareggiato].

Závod dětí:

 • malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 permettere. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [indica la somma di tutte le bande in cui la stazione ha gareggiato].

21. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

22. Deniky zasilejte na adresu:
info@ok1kkt.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.cz v sekci Velikonoční závod.

lascia un commento