ER/DL4EA मोल्दोव्हा

अँटोनियो गुटेरेझ त्यांच्या प्रवासादरम्यान अनेकदा हौशी रेडिओ उपग्रहांद्वारे प्रसारित करतात. Nie tak dávno to bola prevádzka ZB2/DL4EA, či predtým z

Čítajte ďalej...