Nová anketa

Nedávno sa v Ženeve skončila konferencia WRC-2003. O výsledkoch a prijatých rozhodnutiach sme Vás informovali aj na CQ.sk: Predbežná správa z WRC 2003 a IARU WRC-03 definitívne skončil…..

Na webe však nájdete viacero článkov: ČRK, OK2KKW “Ženeva”, OK2KKW “EESS”, OK2KKW “WRC”, OK2KKW “Konec 70 cm” a CPM 1.38.

Prijaté rozhodnutia sa určite dotknú takmer každého rádioamatéra, ale aj budúcich adeptov na rádioamatérske skúšky. Týkajú sa teda nás všetkých. Sme s nimi spokojní?

Pridaj komentár