Nové tlačidlo v nástrojovej lište SDR Console

Nové tlačidlo v nástrojovej lište SDR Console

Nové tlačidlo v nástrojovej lište SDR Console