Nové podmínky Velikonočního závodu

 • Tyto podmínky platí od 1.ledna 2007 pro Velikonoční závod (dále jen hlavní závod) i Velikonoční závod dětí (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.
 • Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 8.00-14.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 14.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí. Na rok 2007 to bude 8.dubna.
 • Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.
 • Soutěžní kategorie:
  1. 144 MHz SO
  2. 144 MHz MO
  3. 432 MHz SO
  4. 432 MHz MO
  5. 1.3 GHz SO
  6. 1.3 GHz MO
  7. 2.3 GHz SO
  8. 2.3 GHz MO
  9. 3.4 GHz SO
  10. 3.4 Ghz MO
  11. 5.7 GHz SO
  12. 5.7 GHz MO
  13. 10 GHz SO
  14. 10 GHz MO
  15. 24 GHz SO
  16. 24 GHz MO
  17. 47 GHz SO
  18. 47 GHz MO
  19. 76 GHz SO
  20. 76 GHz MO

  SO (SINGLE OP) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

  MO (MULTI OP) – stanice ostatní

  Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

  Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

 • Použití DX Clusteru a pod. není omezeno.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.
 • Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Pro závod dětí platí max.výkon 10 wattů.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
 • Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!
 • Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).
 • Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli pouze v elektronické podobě.Yaesu FT-817 a LDG Z11 tvoria pekný pár, nemyslíte?
 • Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
 • Deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť.
 • Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.
 • Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
  • jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru
  • má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.
 • Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.
 • Stanice nebude v závodě hodnocena:
  • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
  • za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
  • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
  • za nesportovní chování v závodě.
 • Ceny:

  Hlavní závod:Zariadenia (TR-751E a home made zdroj + PA)

  • Velké velikonoční vejce
   • za rekordní počet bodů, rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
  • Malé velikonoční vejce
   • za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 stanic
   • za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 stanic
   • pro nejlepší zahraniční stanici pracující mimo území OK
   • pro nejlepší stanici NOVICE. Je nutno uvést NOVICE v elektronickém deníku do pole [Remarks].

  Závod dětí:

  • malé velikonoční vejce – za první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 let. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [Remarks].
 • Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.
 • Deniky zasilejte na adresu:
  ok1kkt@mrakota.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://mrakota.cz/ok1kkt v sekci Velikonoční závod.

 

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x