Podmínky závodu Holický pohár

Holický pohár pořádá radioklub OK1KHL a město Holice vždy poslední sobotu v dubnu (!!!Pro rok 2004 se jedná o sobotu 24. dubna!!!) od 04:00 do 05:30 UTC v pásmu 80 m v úsecích 3520 – 3560 kHz a 3700 – 3770 kHz. Provoz 2x CW a 2x SSB. Výzva pro telegrafii TEST HP, SSB provozem VÝZVA HOLICKÝ POHÁR. Kód je RS nebo RST a okresní znak dle územně-správního členění platného do konce roku 2001. Kategorie: Mix ( CW i SSB provoz ), CW, SSB a RP. Dále bude v kategoriích MIX, CW a SSB vyhodnoceno samostatné pořadí stanic QRP (do 5 W výkonu). Závod je jen pro jednotlivce OK i OM s tím, že pokud se účastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.

Předání putovního poháru na setkání Tatry 2001

Bodování: za každé spojení 1 bod, s každou stanicí lze během závodu pracovat jen jednou. Násobiče: okresní znaky. Výsledek je dán prostým vynásobením bodů a násobičů. V případě rovnosti rozhodne počet spojení v prvních 20, (eventuálně 40, 60) minutách.

Každý účastník, který zašle deník k vyhodnocení, obdrží diplom a výsledkovou listinu. Stanice na prvním místě v kategorii obdrží malý “Holický pohár 2004”, stanice s nejvyšším počtem bodů získává putovní “Holický pohár”na dobu jednoho roku. Pokud se stanice stane absolutním vítězem ve třech ročnících za sebou, získává putovní pohár do osobního vlastnictví.

Deníky se posílají do 14 dnů po závodě na e-mailovou adresu: ok1khl@qsl.net. Nebo na adresu: Svetozar Majce, Radioklub Holice OK1KHL, Bratří Čapků 471, 534 01 Holice v Čechách.

Pridaj komentár