Pozvánka na HA DX Contest

Tento víkend, presne 19.-20.januára 2013 od 12.00UT do 12.00UT sa koná HA DX Contest. Tibor HA1AH pozýva všetkých rádioamatérov do tohto preteku.

Najdôležitejšie body propozícií HA DX Contestu:

  • Pásma: 160, 80, 40, 20,15 a 10 m
  • Módy: CW a SSB
  • Kód pre stanice mimo Maďarska: RST + číslo spojenia od 001
  • HA stanice dávajú skratku regiónu (ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB)

  • Denníky vo formáte Cabrillo posielajte na hadx@mrasz.axelero.net ako prílohu alebo môžu byť uploadované na stránke http://www.ha-dx.com. Na tejto stránke nájdete aj kompletné propozície HA DX Contestu. Opýtať sa môžete prostredníctvom emailu na contestmanager@mrasz.axelero.net

    Pokiaľ účastník preteku nemá možnosť zaslať denník vo formáte Cabrillo, môže spojenia ručne zadať na uvedenej stránke.

    Pridaj komentár