Калибратор микроволнового диапазона

Почему можно использовать калибратор?

  • В качестве источника сигнала для настройки цепей приемника (преобразователь, Детали трансвертера RX)
  • Ako zdroj signálu na kontrolu frekvencie
  • Ako zdroj signálu na porovnávanie antén
  • Ako zdroj signálu na skontrolovanie prijímača

Dôvodov je teda viac než dosť. Zhotovenie kalibrátora nie je náročné ani drahé. Nechal som sa inšpirovať zapojením Pavla OK1AIY a Jirku OK1MWD.


Základom kalibrátora je vhodný kryštál s takou frekvenciou, aby jeho harmonické spadali do všetkých pásiem. Použil som kryštál s frekvenciou 24 МГц (6.harmonická je 144 МГц, 18. является 432 МГц, 54. является 1296 МГц,…). Výhodou, ale nie podmienkou je, aby frekvencia kryštálu bola presná. Tak by boli zázneje vždy na začiatku pásma. Jemné dostavenie je možné kondenzátorom C1.

Za oscilátorom nasleduje jednostupňový zosilňovač. Hradlá logického obvodu urobia zo sínusového signálu pravoúhly s veľkým obsahom vyšších harmonických frekvencií. Za nimi je prispôsobovací obvod, ktorý nastavujeme na najväčšiu silu signálu na čo najvyššom pásme.

Kalibrátor sa dá postaviť na jednoduchom plošnom spoji. Oživenie nečiní problém, kondenzátorom C1 nastavíme frekvenciu na 24 МГц (môžeme kontrolovať ako harmonickú na 144 МГц). Kondenzátorom C8 nastavíme najsilnejší signál na čo najvyššom pásme.

  • Obvody prijímača nastavujeme s kalibrátorom na čo najväčšiu výchylku meracieho prístroja (S-metra)
  • Ak poznáme presnú frekvenciu kalibrátora, môžeme skontrolovať a dostaviť frekvenciu transverotora tak, aby zobrazenie frekvencie súhlasilo. Dá sa to väčšinou kapacitným trimrom pri transpozičnom kryštále
  • Zisk antén je možné porovnávať tak, že kalibrátor s jednoduchou anténou (диполь) umiestnime do väčšej vzdialenosti. K prijímaču alebo transvertoru pripojíme najprv jednu anténu a poznamenáme si silu signálu a následne vyskúšame pripojiť druhú anténu a porovnáme silu signálu. S programom PolarPlot je navyše možné zistiť aspoň približnú vyžarovaciu charakteristiku antény
  • Niekedy operátor nepočuje na pásme nič, alebo má pocit, že niečo nie je v poriadku. A v dosahu žiadny vhodný signál! Pripojením kalibrátora sa môže presvedčiť, či nedošlo k nejakej chybe

S kalibrátorom som veľmi spokojný. Iba priblížením ku vstupu transvertoru na 23cm sa na pásme objaví záznej S9+. Na spodný pásmach je úroveň signálu podobná.

R1 39k
R2 1k
R3 2,2k
R4 820
R5 330
R6 68 (alebo 2x 120)
C1 20pF trimer
C2 18ПФ
Страны DXCC с радиолюбителями получат еще один приятный диплом 47ПФ
C4 10нФ
C5 4,7uF/16V
C6 47ПФ
C7 22ПФ
C8 12pF trimer
C9 10uF/16V
L1 12mm drôtu
Т1 KSY62
Т2 KSY62
IO1 78L05
IO2 74LS00
S1 spínač
0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс