Кристаллический калибратор

S kryštalovým kalibrátorom je možné ociachovať stupnicu prijímača aj bez čítača. Ide o kryštalový oscilátor, ktorého výstupný signál obsahuje veľkú časť harmonických násobkov základnej frekvencie. S bežným kalibrátorom osadeným 100 kHz kryštalom máme záznej v prijímači na 100 кГц, но и 200, 300, 400, Каждый должен сделать настройку самостоятельно.

Popisovaný калибратор využíva deličku, čím je možné získať záznej po 1000, 500, 100, 50 а 10 кГц. Vzhľadom na pravouhlý priebeh výstupného signálu sú zázneje zachytiteľné minimálne do 30 МГц.


Zapojenie kalibrátora je veľmi jednoduché. Poľom riadený tranzistor T1 je kryštálom riadený oscilátor, za ktorým nasleduje zosilňovač s tranzistorom T2. Signál sa vedie do deličky s obvodom 74LS390. Z jeho výstupov prepínačom vyberáme signály po 500 к 10 кГц, сигнал 1 MHz je odoberaný ešte pred deličkou. Napájacie napätie je stabilizované pre všetky obvody na 5V.

Kalibrátor musí pracovať na prvé zapojenie. Pomocou trimra C1 je možné dostaviť frekvenciu oscilátora presne na 1 МГц.

Список деталей:

R1 100k
R2, R4 1k
R3 39k
С1 5 – 65пФ тример
С2 33ПФ
Страны DXCC с радиолюбителями получат еще один приятный диплом 100ПФ
С4, С5, С6 100нФ
Т1 BF245 a pod.
Т2 KC508
IO1 78L05
IO2 74LS390
PR1 5-polohový prepínač

оставьте ответ