Отправка логов с гонок на УКВ через веб-интерфейс

SZR v spolupráci s Danom OM1DK a Jurom OM1DI pripravuje nový spôsob posielania denníkov z VKV pretekov cez webové rozhranie. Všetko bude aj naďalej prebiehať na stránke vkv.szr.sk. Spôsob posielania denníkov bude podobný ako pri denníkoch z Конкурс активности ОМ a bude rozdelelný do niekoľkých krokov.

УКВ радиовещание
УКВ радиовещание

V prvom kroku treba uviesť identifikačné údaje, t.j. značku a emailovú adresu, a až potom sa dá načítať EDI súbor na server. V ďalšom kroku prebehne kontrola údajov v hlavičke, kde chybné údaje bude treba opraviť a chýbajúce doplniť. Následne budú skontrolované všetky spojenia po formálnej stránke a chybné spojenia budú označené. Môže ísť napríklad o chybný dátum, ktorý nezodpovedá termínu preteku a pod. Chyby treba opraviť v pôvodnom denníku a celý postup zopakovať. Ďalej je potrebné zaškrtnúť tri políčka, kde operátor potvrdí čestné vyhlásenie, že dodržal podmienky preteku, udelí súhlas so spracovaním údajov v denníku a udelí súhlas na zverejnenie denníka. Až po týchto krokoch sa denník uloží na server a výsledok stanice sa objaví v predbežných výsledkoch.

Podložka pre písanie
Podložka pre písanie

V rámci lehoty určenej na posielanie denníkov je možné denník poslať aj opakovane. Vyhodnocovateľ použije na vyhodnotenie vždy poslednú verziu. Aby nemohlo dôjsť k zneužitiu, každá stanica, ktorá posiela denník, musí v prvom kroku uviesť identifikačné údaje, t.j. značku a emailovú adresu. Na túto adresu jej príde webový odkaz, a len pomocou tohto odkazu bude môcť poslať opravený denník alebo denník za iné pásmo. Po odoslaní denníka príde na túto adresu potvrdenie o jeho úspešnom prijatí na server.

Celý systém bude prvý raz použitý pri posielaní denníkov z A1 Contestu, ktorý sa koná tento víkend 6.-7.11.2021. V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok bude Dano OM1DK nápomocný, kontakt bude uvedený na príslušnom mieste stránky vkv.szr.sk.

Весна: vkv.szr.sk

0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс