Silent key OM3CHL

S ľútosťou oznamujeme, že nás opustili dvaja rádioamatéri z východu, Jožko Cirner OM3CHL a Michal OM8ZQ. Tí, čo ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Pridaj komentár