Amaterski sateliti

Zoltán OM7AQ bol prvý, ktorý reagoval na našu prosbu o príspevok na CQ.sk. Ponúkol nám možnosť publikovať jeho staršie články. zahvaljujemo se vam!

Dnes Vám prinášame článok o amatérskych satelitoch. Je to obšírny materiál o satelitnej komunikácii, technike aj prevádzke a slovenských staniciach venujúcich sa tejto pútavej oblasti rádioamatérstva.
Antény OK2VMU pre satelitnú prevádzku Rádioamatérske družice umožňujú lepšie využívať veľmi krátke vlnyod dolnej hranice krátkovlnného pásma až do mikrovlnných pásiem. Na palube družice je obvykle prevádzačtranspondérktorý podobne ako pozemný prevádzač má vstupný a výstupný kmitočetuplink a downlink. Väčšina družíc má na palube lineárny prevádzačna prevádzky SSB a CW, ale sú aj také satelity ktoré majú FM transpondér.Družice môžu byť nízkodráhové (LEO) – ako napr. RS-12, RS-15, FO-20, FO-29, atď.a vysokodráhové (HEO) – ako napr. AO-10, AO-13 alebo AO-40.

Prvá rádioamatérska družicaOSCAR 1bola vypustená v roku 1961. Na palube mala len maják. Družica OSCAR 3, vypustená v roku 1965 už mala lineárny transpondér 145 MHz/145MHz. V letu 1972 a 1974 boli úspešne vypustené družice OSCAR 6 a OSCAR7.Na začiatku 80-tich rokoch úspešne odštartoval ruský amatérsky družicový program RS.

Po úspešnom štarte OSCAR 10 ozajstná DX prevádzka sa stala skutočnosťou aj cez satelity. Dlho plánovaná superdružica OSCAR 40 dnes je tiež skutočnosťou.

AMSAT OSCAR 40 Pre každý družicový mód na uplink (vstupná frekvencia) musíme mať vysielač a na downlink (výstupná frekvencia) prijímač s príslušnými anténami. Každý mód družice má doporučený efektívny vyžiarený výkon pozemnej stanice (ERP alebo EIRP) – túto hodnotu by sme nemali prekročiť. Dodržiavaním doporučeného ERP (EIRP) sa vyhneme rušeniu ostatných staníc a pre seba zabezpečíme bezpečnú a stabilnú prevádzku.

Pre družice LEO (RS-12, FO-20, itd.) potrebujeme samozrejme menší výkon (okoli 100 W ERPmenší výkon vysielača a jednoduchá anténa) a pre družice HEO (AO-10, AO-40) väčší výkon (okoli 200-300 W ERP na CW a 800-900 W ERP na SSBväčší výkon vysielača a viacprvkové smerové antény ).

Helix anténa na 70cm Náš prijímač by mal byť citlivýna príjem môžeme použiť nízkošumové predzosilňovače umiestnené priamo pod anténou.

Pokusy môžeme robiť so ľubovolnými anténami, ale pre serióznu prácu budeme potrebovať vhodné antény. Pre družice LEO v oblasti KV pásiem – 29 MHz – môžeme použiť antény dipól, krížený dipól, ale aj GP ,LW alebo smerové antény. Pre VKV pásma – 145 MHz – tiež je vhodné použiť antény so širokým vyžarovacím diagramomodpadajú problémy so smerovaním antén. Pre družice HEO môžeme použiť klasické konštrukcie VKV antén, ale je lepšie používať antény pre kruhovú polarizáciukrížové Yagi, alebo Helix. Je nutnosťou otáčanie antén v oboch rovináchhorizontálne a vertikálne AZ/EL.

Antény OM7AQ na 2m, 70 a 13cm Na sledovanie družíc môžeme využívať počítačexistujú satelitné programy pre rôzne platformyDOS, Windows 9x, Linux, itd..

Pred prvými pokusmi preštudujeme frekvenčný plán danej družice. Frekvenčné plány môžeme získať zo siete PR BBS alebo na Internete.Interný bandplán družice treba dodržať.Vyberieme si vhodný obletpre prvé pokusy sú vhodnejšie také oblety, keď transpondér je málo obsadený. Keď máme smerové antény, tak nasmerujme ich na družicu. Prijímač naladíme na frekvenciu majákového vysielača.

Vplyvom Dopplerovho posunu prijímaná frekvencia nebude rovnaká s menovitou frekvenciou. Keď začujeme signály majákového vysielača, tak môžeme hľadať stanice vo frekvenčnom pásme prevádzača družice. Nájdime voľné miesto a zakľúčujme vysielač, pritom dovtedy krúťme ladiacim gombíkom vysielačasamozrejme v rozsahu uplink frekvencií družicekým nebudeme na prijímači počuť vlastné signály. Ak sa to podarilo, tak môžeme volať výzvuSSB alebo CW. Pri SSB prevádzke treba dávať pozor: niektoré družice majú invertujúci transpondér. tj, že aby na downlink (výstup) počuli USB signál, tak na uplink (vstup) musíme vysielať LSB. Také sú družice AO-10, FO-20, FO-29. Postup môže byť aj opačnýna prijímači nájdeme stanicu, ktorá volá výzvu. Vysielačom sa naladíme na jej frekvenciupresvedčíme sa, či počujeme vlastné signályak áno, tak pravdepodobne bude aj protistanica nás počuť. Pri prevádzke dbajme na to, aby vlastné signály neboli silnejšie ako signály majákového vysielača družice. Zapamätajme si: pracovať s veľkými výkonmi je paráda, ale pokaziť radosť druhých nie je nič dobrého

Ďalsie satelitné antény OM7AQ Okrem družíc, ktoré majú lineárne transpondéry, sú aj také satelity, ktoré majú na palube jednokanálový FM prevádzač, alebo digipeater, oz. BBS. Družice s crossband FM prevádzačom, ako napr. AO-27 a UO-14 sú využiteľné aj technicky menej vybaveným staniciam: na prevádzku by mala stačiť dvojpásmovárúčkas anténou na 2m/70cm. Digi družice, obvykle používajú protokol ako pozemné packetrádioAX.25, Možnosti za povezavo bistveno poveča pogodba o povezavi, na primer prek klepeta ON4KST, na primer preko 1200 Bd (BPSK/AFSK), a 9600 Bd (FSK/FSK). Okrem družíc sú zapojení do amatérskej kozmickej komunikácie aj orbitálne komplexykozmické stanice. Veľkú popularitu získala medzi amatérmi ruská vesmírna stanica MIR a tiež medzinárodná kozmická stanica ISSje možná aj hlasová FM prevádzka, ale aj digitálna (packetová) komunikácia

Slovenské stanice na satelitoch:
OM7AQ – SW20+ in LDG AT100: Zoli,Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja: Lučenec
QRV cez všetky aktívne analógové satelity
Zariadenia: 2m: FT290R, PA100W/preamps, 4, 2×5, 13 on. 70cm: FT790R, PA100/350W/preamps,2×15 on. 13cm krožnik
drugo: QRV HF/VHF/UHF
E-naslov: gye@isternet.sk
web: http://om7aq.host.sk

OM3WBC – SW20+ in LDG AT100: Joe,Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja: Fiľakovo JN98VG
QRV cez všetky aktívne analógové satelity
Zariadenia: ICOM IC910H,PA 100W/preamps., 2m: 2×13 ele F9FT,70cm: 2×19 on
drugo: QRV na 2m/70cm/23cm (tropo, Es…)
ax.25: OM3WBC@OM0PBB.#SSL.SK.EU

OM0MS – SW20+ in LDG AT100: Števo,Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja: Humenné KN08
QRV cez všetky aktívne analógové satelity
Zariadenia: 2m: home made 50W, 70cm: IC471H,PA 300W/preamps.9ele/19 ele
drugo: KV pásma a 70cm EME
E-naslov:om0ms@qsl.net
ax.25: OM0MS@OM0PBB.#SSL.SVK.EU
web: http://www.qsl.net/om0ms

OM3WAN – SW20+ in LDG AT100:Alojz,Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja: Žilina
QRV cez všetky aktívne analógové satelity a AO-40
Zariadenia: home made 2m TCVR 30W/trnsv. 70cm 30W,Danes je na stavbi. 4ele/9 ele
drugo: 2m/70 cm 13 cm: DB6NT konv.+1m dish

OM1AVK – SW20+ in LDG AT100:Vlado,Postaje z več operaterji se lahko prijavijo za več klubov glede na odstotek posameznega operaterja: Bratislava
QRV cez všetky aktívne satelity
Zariadenie: ICOM IC 821H,PA 100W/preamps,ants. 9/21 ele F9FT
drugo: 2m/70 cm
E-naslov:vrm1@pobox.sk
ax.25: OM1AVK@OM0PBM.#ZSL.SVK.EU

Cez LEO pracujú/pracovali tieto slovenské stanice:
OM3TPS,OM8RA,OM8AMY,OM7AC,OM0AB,OM3TPG (nw OM3BH),OM3AU (tihi ključ),OM3KII,OM3MM,OM9FI,OM3KEG,OM1II,OM3IM,OM3TLF, OM3GB, OM3LU,OM3CPY (nw OM7PY),OM3CFL,OM3IS,OM3CAF,OM3WAO

gye@isternet.sk
http://om7aq.host.sk

0 0 glasovi
Ocena članka
Nastaviti
Nastavite opozorila
gost
0 Komentarji
Povratne informacije vstavljene
Oglejte si vse komentarje
0
Veseli bomo vaših komentarjev, Prosim, komentar!x