Božia misia OM9JP

Príchod Kristovho posla, Jána Pavla II. na Slovensko bol veľkou udalosťou nielen v cirkevnom svete, ale aj medzi laikmi. Avízo o tom, že Svätý Otec príde k nám, sme vedeli z médií (tlač, rozhlas televízia). No to, že sa celý svet dozvedel o tejto pripravovanej udalosti a jej priebehu iným spôsobom, ako z verejných médií, vie len málo zasvätencovnadšencov. Aj v našej farnosti sú takí, čo si uvedomili, že informácia o návšteve Svätého Otca vy sa mala dostať aj za hranice Slovenskej republiky.

V blumentálskej farnosti pôsobí cirkevné elektrotechnické učilište P.G. Frassatiho, ktorého súčasťou je aj rádioklub so značkou OM3RMS. Rádioamatéri nadväzujú spojenia doslova s celým svetom. Inšpiráciu dostali od poľských aj ukrajinských rádioamatérov a požiadali o pridelenie mimoriadnej značky- OM9JP (Ján Pavol). Ide o to, že človek za vysielačom sa rozpráva s inými ľuďmi, s podobnými záujmami na celom sveteteda robí misiu, v tomto prípade Misiu o príchode Kristovho posla.

K dnešnému dňu nadviazali za necelé tri týždne vyše šesťsto spojeníteda so šesťsto rádiostanicami vo viac ako päťdesiatich štátoch sveta (sú to napr. Jamaica, Mexico, USA, Brazília, Argentína, ale samozrejme aj štáty Európy).

Spojenia sa potvrdzujú zaslaním tzv. QSL kartičky, na ktorej okrem potrebných technických údajov o spojení, bývajú aj fotografie charakterizujúce príslušnú udalosť a vysielajúcu rádiostanicu.

Aj rádioklub z našej školy bude takéto kartičky s podobizňou Svätého Otca posielať do celého sveta. Na Slovensku to bola len jedna rádiostanica, ktorá pracovala z Bratislavy pod značkou-OM9 JP.

Akcia sa vo svete stretla s veľkým záujmom a ohlasom v rádioamatérskych kruhoch. Rádioklub bude vysielať pod touto značkou až do konca septembra 2003,aby ohlásil svetu, že na Slovensku bola jedna z najväčších osobností 20. a 21. storočiaKristov posol pápež Ján Pavol II.

Ing. Jozef Štefík

0 0 glasovi
Ocena članka
Nastaviti
Nastavite opozorila
gost
0 Komentarji
Povratne informacije vstavljene
Oglejte si vse komentarje
0
Veseli bomo vaših komentarjev, Prosim, komentar!x