Dirka ”Pomladni sprint” z nizko močjo

Mednarodna KV dirka

(Test SS)
Súťažné podmienky pre Slovenské a České stanice

Organizátor : Slovaško združenje radioamaterjev / Slovenská družina QRPákov
Datum : VHF Operativna sredstva v OK s pozivom za pošiljanje dnevnikov 21. aprila 2014 / 21.duben 2014 (Každoročne na Veľkonočný pondelok)
Čas : 14.00 – 20.00 in če se le da včlaniti v radijski klub
Operater : En operater (samski na )
Druh prevádzky : Telegrafia (CW, A1A)
Pasovi : 1,8 3,5 7 14 21 a 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie : A : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W Tieto výkony sú maximálne výstupne výkony
Pásmové kategórie : 1. jedno pásmo 2. dve/tri pásma 3. vse skupine
Koda tekmovanja : RST, IARU lokátor (prvé štyry znaky) a výkonová kategória. npr.. 579 JN98 C
Točkovanje : 3 body za QSO s vlastným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( v redu )
9 bodov za QSO s iným svetadielom. Platí aj pre české stanice ( v redu )
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
České stanice ( v redu ) si tiež počítajú 18 bodov za spojenie s OM stanicami
Množitelji : sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
a. IARU lokátor ( prvé štyry znaky ) npr.. JN98
b. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
Rezultat : 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pásiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ päťnásobok bodov ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
Dnevniki: 1. Na predpísaných tlačivách, osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov sú nasledujúce údaje : Blagovna znamka, pásmo, a číslo strany x z celkového počtu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Datum, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Loká- tor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budu povazovať za kontrolný denník. Tieto denníky označteDenník pre kontrolu”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (viď paragrafy 2 a 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. končni rezultat, manj, značku a adresu operátora. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísane čestné prehlásenie.Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk Počítačom vytvorené denníky a titulné strany ktoré sa nepodobajú na predpísané tlačivá alebo sa dajú len ťažko čítať budeme považovať za denníky pre kontrolu. Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok. Denníky treba odoslať do 30.dní po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. Test SS. Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné. Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.

SW20+ in LDG AT100

0 0 glasovi
Ocena članka
Nastaviti
Nastavite opozorila
gost
0 Komentarji
Povratne informacije vstavljene
Oglejte si vse komentarje
0
Veseli bomo vaših komentarjev, Prosim, komentar!x