Súťažné denníky z OM VHF LOW POWER CONTEST-u môžete odosielať

Súťažné denníky z OM VHF LOW POWER CONTEST-u môžete odosielať v elektronickom formáte EDI elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po preteku. Adresa: Viliam Petrík, Tatranská Lomnica 105, 059 60 alebo log@cq.sk.

Príjem každého denníka bude obratom potvrdený emailom a deklarovaný výsledok bude priradený do tabuľky predbežného poradia na www.cq.sk .

Pridaj komentár