EUHFC 2022 ยกเลิก

Súťažný výbor SCC sa rozhodol zrušiť EUHFC 2022 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน. Nevidíme

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขัน HA3NS Sprint Memorial CW 2022

แฟน CW ที่รัก, คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม CW "หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น" ในคืนวันศุกร์: HA3NS Sprint Memorial CW

อ่านเพิ่มเติม

ตัวรับส่งสัญญาณ FX-4C SDR

FX-4C เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณ SDR ใหม่ที่พัฒนาโดย BG2FX. ครอบคลุมย่านความถี่ HF หลักๆ ทั้งหมดและรวมถึงตัวเลือกการรับบรอดแบนด์. Jeho malá veľkosť

อ่านเพิ่มเติม