การแข่งขัน CQ โดยไม่มีการประเมินสถานีจากรัสเซีย, เบลารุสและดอนบัส!

CQ Communications, Inc., vydavatelia časopisu CQ Amateur Radio a sponzor CQ World Wide DX a WPX Contest-ov, dnes oznámili, นั่น

อ่านเพิ่มเติม

SSB CQ World Wide DX Contest อันดับเบื้องต้น 2021

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขัน และนี่คืออันดับเบื้องต้นของการประกวด SSB CQ World Wide DX 2021! และในสิบอันดับแรก

อ่านเพิ่มเติม