RX1AS, SK

แบรนด์ RX1AS เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิทยุสมัครเล่นชาวสโลวักและเช็กอีกด้วย. Sergey เป็นมือสมัครเล่นวิทยุ VHF ที่กระตือรือร้นมาก. Venoval sa EME, auror-e, meteor

อ่านต่อ...

แผน EME ที่เป็นตัวหนาของ KA6U

Peter เปิดใช้งาน KA6U เมื่อปีที่แล้วในช่วงฤดูร้อน 31 รัฐอเมริกัน. ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ เขาได้สร้างความสัมพันธ์มากกว่า 2,000 ครั้ง, ส่วนใหญ่เป็น EME.

อ่านต่อ...