อนุสรณ์ OTC SARA 2022 CW

ในวันอาทิตย์ 11. กันยายน 2022 เช้าจาก 06,00 – 07,00 UTC จะเป็นเจ้าภาพส่วนโทรเลขฤดูใบไม้ร่วงของการแข่งขัน, อนุสรณ์ OTC

อ่านต่อ...

อนุสรณ์ OTC SARA (CW) 2021

ในวันอาทิตย์ 12. กันยายน 2021 เช้าจาก 06,00 – 07,00 UTC จะเป็นเจ้าภาพส่วนโทรเลขฤดูใบไม้ร่วงของการแข่งขัน, อนุสรณ์ OTC

อ่านต่อ...

อนุสรณ์ OTC SARA 2021, SSB

ในวันอาทิตย์ 9. อาจ 2021 เช้า o 08,00 ส่วนการออกเสียงสปริงของอนุสรณ์ OTC SARA จะจัดขึ้น. แค่ชั่วโมงแข่งขัน, dajte

อ่านต่อ...