การประกวด UBA DX 2021

องค์กรสมัครเล่นแห่งเบลเยียม UBA เชิญนักวิทยุสมัครเล่นทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมาธิการเพื่อการสื่อสารแห่งสหภาพยุโรป, ข้อมูลและ

อ่านเพิ่มเติม