รายการผลการแข่งขัน OM VHF LOW POWER CONTEST 2015

ทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขัน potvrdí, že práve každoročne nová výzva je pokúsiť sa byť lepší nielen ako súperi, ale predovšetkým ako on sám. A až contest ukáže, kto sa ako pripravil. เป็นเวลาหนึ่งปี 2015 sú to เรียน OM3CQF, Milan OM3TZO เอ Paľo OM/OK1CRM. Rekordné QSO spravil OM3CQF s I1MXI/1na vzdialenosť 777km!

Stále mnoho staníc má problém s vypĺňaním denníka. Len čosi vyše polovica staníc mala denník spracovaný správne a nebolo nutné ho upravovať. Čo sú najčastejšie chyby?

  • nesprávny formát, ตอบกลับ. prípona denníka. ถูกต้อง: .edi, ตอบกลับ. .EDI
  • nesprávne označenie kategórie. Podľa Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV, bod 4.3 sa kategória jednotlivcov označuje slovom SINGLE a kategória viac operátorov slovom MULTI
  • nesprávny dátum

ใครจะรู้, či 7.augusta bude zúčastnených viac a čo súťažiaci za rok vylepšili? มาเซอร์ไพรส์กัน! เราขอแสดงความยินดีกับทุกคนอย่างเต็มที่และเราจะส่งรางวัลให้ดีที่สุด.

Pl. โทร คะแนน QSO ยืนยัน. ตัวระบุตำแหน่ง ASL ODX QRB Err. % พลัง เสาอากาศ
1. OM3CQF 39176 167 233.6 JN88RT 622 I1MXI/1 777 4.1 10 W 16 el.F9FT
2. OM3TZO 25524 117 217.2 JN88UU 970 9A1CBM 597 6.4 10 W 14el.DJ9BV
3. OM/OK1CRM 20851 96 216.2 JN99EH 1071 9A1CBM 657 1.7 10 W 1x2x4 DK7ZB
4. OM5LD 15298 76 200.3 JN98AH 205 YU7ACO 437 5.9 10 W 1xGW4CQT
5. OM3RL 14555 60 241.6 JN98LB 150 IW3HXR 627 5.5 10 W 16 ที่. F9FT
6. OM1HI 8110 44 183.3 JN88ME ? 9A0V 375 5.1 10 W 7 el.yagi
7. OM8MM 7360 28 261.9 KN08MM 350 S59A 517 7.7 10 W 7 ที่. ยางิ
8. OM3CNF 6312 25 251.5 KN08MM ? S57Q 512 19.6 10 W ยากิ 7 ธาตุ
9. OM3KIJ 3945 18 218.2 JN99TB 730 9A1W 474 15.1 5 W 9el.QAD
10. OM6JO 3131 15 207.7 JN99LA 500 9A1W 439 0.0 5 W 10 ที่.
11. OM8GY 884 7 125.3 KN08KP 270 YU7ACO 395 0.0 8 W 7el.DK7ZB

 

รายการตรวจสอบที่ใช้สำหรับ 144 MHz:

OE/OL1P OK1A OK1ANP OK1AXG OK1DIX OK1DM OK1DMP OK1DPV OK1DSD OK1DUV OK1F OK1FEN OK1FHA OK1FHI OK1FQK OK1GTH OK1IA OK1IEC OK1IEI OK1KCR OK1KJO OK1KKL OK1KMG OK1KQH OK1KUO OK1KZ OK1MHJ OK1MNV OK1MUO OK1NOR OK1NPF OK1PCB OK1RCX OK1RKE OK1TVL OK1UVU OK1VOF OK1ZDA OK1ZIA OK2BMJ OK2BSP OK2D OK2FUG OK2HF OK2KET OK2KJI OK2KYJ OK2PVX OK2TKE OK2UWJ OK2UYZ OK2VFS OK2ZNT OK5ET OK5T OK5Y OK7CM OK7VU OL1B


 

ประมวลผลโดย lx 1.55

0 0 โหวต
การประเมินบทความ
ติดตั้ง
ตั้งการเตือน
แขก
0 ความคิดเห็น
คำติชมแทรก
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
0
เรายินดีที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณ, โปรด, ความคิดเห็น!x