Výsledky 6.etapy SLP 2012

Výsledky 6.etapy SLP 2012, 14.-15.กรกฎาคม 2012

น้อย SWL ID Body
1 Vladimir Ignatov R3A-847 73500
2 Jan Mandos NL997 62530
3 Bill Smith W1-7897 36045
4 Jozef Marcincak OM3-0001 27830
5 Jan Meulenberg NL6828 20498
6 Marc Stinkens ONL4638 7150
7 Helmut Grund DE2HUG 4788
8 Johan Heus NL9723 1736
9 Carla van der Sloot NL13601 1073

Priebežné poradie SLP Competition 2012

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Spolu
R3A-847 18824 18662 94080 0 0 73500 205066
NL997 0 12168 54108 29890 36300 62530 194996
W1-7897 4389 50666 0 9779 0 36045 100879
OM3-0001 18939 10850 30163 11920 0 27830 99702
NL6828 15352 3705 26059 8618 6080 20498 80312
NL6904 6804 7375 19581 5936 0 0 39696
VO1-001-SWL 3485 12150 19594 0 0 0 35229
ONL4638 3920 5395 6976 0 1715 7150 25156
NL9723 1736 4345 4675 2205 2665 1736 17362
F-11734 1750 1456 5150 0 0 0 8356
NL9745 2904 2555 0 0 1870 0 7329
DE2HUG 0 703 0 832 888 4788 7211
NL13601 832 153 1107 273 322 1073 3760
9A4KJ 1530 0 0 0 1508 3038
0 0 โหวต
การประเมินบทความ
ติดตั้ง
ตั้งการเตือน
แขก
0 ความคิดเห็น
คำติชมแทรก
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
0
เรายินดีที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณ, โปรด, ความคิดเห็น!x