FT-857D napájaná akumulátorom ako portablové pracovisko do contestu

FT-857D napájaná akumulátorom

FT-857D napájaná akumulátorom ako portablové pracovisko do contestu