DK0WCY vuurtoren

DK0WCY is geen gewoon baken. Je vindt hem op 30 een 80m, waar het, naast identificatie, gegevens over de voorwaarden voor verspreiding doorgeeft. In geval dat, že nemáte k dispozícii packet alebo internet (bijv.. na dovolenke, na ktorú nepotiahnete kompletné vybavenie), ale máte KV RX a ovládate CW, tak určite oceníte informácie, ktoré tento maják v severnom Nemecku vysiela.

Vysielanie DK0WCY dekódujem doma programom CW Get. S-meter môjho zariadenia s krátkou drôtovou anténou pri priemerných podmienkach sa pohybuje okolo S7, jedine v prípade veľmi silnej poruchy signál klesá na úroveň S1-S2.
QTH DK0WCY je Scheggerot, juhovýchodne od Flensburg-u, lokátor JO44VQ. Zodpovedným operátorom je Ulrich Müller, Deze races vonden plaats in het eerste weekend van oktober op marifoonbanden van, držiteľom koncesie a QSL manažérom je Emil Johannsen, DK4LI. Maják má aj vlastnú Internetovú stánku: http://www.dk0wcy.de.

Získavanie údajov DK0WCY Možno ste si položili otázku: “Ako to vlastne funguje?”. Údaje z druhej strany Atlantiku prichádzajú po sieti do Marburgu. Keďže formát správ je konštantný, stačí z nich vybrať len potrebné informácie, prípadne manuálne ich upraviť. Následne sa modemom posielajú do Scheggerotu, kde podľa nich program upraví vysielaný text. Údaje z magnetometra pomocou A/D prevodníka a PC sú vyhodnocované priamo na mieste. Najväčšie ťažkosti spôsobuje predpovedanie Auror-y. V začiatkoch ich DK2ZF (prípadne XYL) po telefonickej správe zadával manuálne. Dnes je na objekte, v ktorom je DK0WCY umiestnené je dvojča z 11-elementových antén nasmerované na sever. IC-245E je naladená na 144,412 MHz, čo je frekvencia majáka SK4MPI (JP70NJ, QRB 711km). NF signál z TCVR vyhodnocuje PC, ak v ňom úspešne nájde signály SK4MPI, potom software upraví vysielaný text.

Parametre majáka DK0WCY:

DK0WCY 80m: 3579 kHz, výkon 30W, ant: dipól
QRV na 80m: 7-8 UTC a 15-18 UTC (v lete: -1)
DK0WCY 30m: 10144 kHz, výkon 30W, ant: dipól
QRV na 30m: 24 uur
Normálny text: DK0WCY BEACON ———— (nosná)
Upozornenie na AUROR-u: DKOWCY BEACON ………… AURORA (bodky)
DKOWCY BEACON ………… STRONG AURORA (bodky)
Informácie vysielané každých 5 min.: INFO 04 DEC 15 UTC KIEL K 3 3 = << NEXT EXPECTED KIEL K 6 6 >> = FORECASTS 04 DEC SUNACT ACTIVE MAGFIELD MAJOR STORM EXPECTED = 03 DEC R 11 11 FLUX 73 73 BOULDER A 7 7 = 03 DEC KIEL A 10 10 MET
Datum, tijd: aktuálny dátum, koncový čas 3-hodinového meracieho obdobia
KIEL k: logaritmický geomagnetický index meraný na QTH DK0WCY
R: relatívne číslo slnečných škvŕn (SSN)
FLUX: intezita rádiového šumu Slnka na vln.dĺžke 10cm meraná v Penticton-e (EN)
BOULDER A: lineárny spriemerovaný (za 24h) geomagnetický index nameraný v Boulder-i (VS)
KIEL A: lineárny spriemerovaný (za 24h) geomagnetický index nameraný v Kiel-i (Nemecko)
SUNACT: slnečná aktivita slovne označujúca pravdepodobnosť výskytu slnečných erupcií (FLARES)
SUNACT quiet: minder dan 50 % šanca na triedu C (malé slnečné erupcie)
SUNACT eruptive: meer dan 50 % šanca na triedu C (malé slnečné erupcie)
SUNACT active: očakávaná trieda M (stredné slnečné erupcie)
SUNACT major flares expected: očakávaná trieda X (veľké slnečné erupcie)
SUNACT proton flares expected: očakávané protónové erupcie, pravdepodobnosť >50%
SUNACT warning condition: očakávané zvýšenie aktivity
SUNACT nil: ukončenie varovania
MAGFIELD: charakterizuje stav megentického poľa Zeme
MAGFIELD quiet: pokojné
MAGFIELD active condx expected: K>4, EEN>20, očakávaná aktivita
MAGFIELD minor storm expected: K>5, EEN>30, očakávaná menšia búrka
MAGFIELD major storm expected: K>6, EEN>50, očakávaná silná magnetická búrka
MAGFIELD severe magstorm exp.: K>7, EEN>100, očakávaná veľmi silná magnetická búrka
MAGFIELD magstorm in progress: K>4, EEN>30, prebiehajúca magnetická búrka
MAGFIELD warning condition: upozornenie na zvýšenie magnetickej aktivity
MAGFIELD nil: koniec upozornenia
NA Not Aviableúdaj nie je k dispozícii
0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
0 Opmerkingen
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x