GB0SH

Drankantenne ako špeciálna príjmová anténa má nevýhodu v nižšom zisku a tak subjektívne dochádza ku zoslabeniu signálov pri prepnutí z klasickej antény. Tento jav môže byť veľmi rušivý a preto je vhodné doplniť beverage anténu o voorversterker.

Inšpiráciou ku konštrukcii bol materiál Milana OK1VWK, ktorý nádeje na http://de verhouding van deze twee gegevens is de filterfactor die de helling bepaalt. Použitie MMIC zosilňovača je veľmi pohodlným riešením, pričom máme možnosť výberu obvodu podľa vlastných požiadaviek. Viac ako zisk je podstatná schopnosť spracovať silné signály a nízke šumové číslo.
Hodnotu rezistora v napájaní MMIC vypočítame podľa vzorca
R=(Unap – en in video's) / l
R – hodnota odporu v ohmoch
Unap – napájacie napätie
U – napájacie napätie MMIC
I – doporučený prúd MMIC

Predzosilňovač pre beverage anténu
Keďže MMIC sú značne širokopásmové, je potrebné na vstup zaradiť pásmovú priepusť. Na rozdiel od OK1VWK som siahol po overenom zapojení (celý plošný spoj som mal). Tieto filtre majú veľmi dobré vlastnosti a dajú sa spoľahlivo nastaviť. V mojej konštrukcii sú cievky navinuté na dvojotvorových jadrách, C’ majú asi 470pF a C12 56pF. Naladenie pomocou GDO je jednoduché, každý LC obvod separátne nastavíme na hornú krajnú frekvenciu a väzobným kondenzátorom nastavíme šírku pásma. Detaily a spôsob výpočtu obvodových súčiastok filtra nájdete na CQ.sk. De bandbreedte is gedetecteerd tijdens de meting 3,6 až 3,98MHz pre pokles -3dB.

Zaťažovací rezistor pre beverage anténu Takýto predzosilňovač je vhodný ku anténe s impedanciou 50 ohm. Keďže impedancia beverage antény je oveľa vyššia, je potrebné na vstup zapojiť transformátor 9:1. Ten som navinul podľa doporučenia W8JI na dvojotvorové jadrá Amidon BN73-202. Zo zvedavosti som odmeral PSV takéhoto transformátora. Pri zaťažení 450 ohmov nebol badateľný odraz, PSV 1:1. Pri zaťažení 470 ohmami bolo PSV 1:1,1. Použitý bol výkon 4W a PSV meter MFJ-864.

Predzosilňovač a vstupný filter bol zabudovaný do tieniaceho boxu, transformátor ostal podľa doporučenia nestienený. Na krabičke je indikátor napájacieho napätia s LED diódou.

Celé zapojenie je síce jednoduché, ale veľmi prácne na nastavovanie a mechanickú robotu. Dvojotovorové jadrá Amidon sa mi podarilo zabezpečiť vďaka pomoci Šaňa OM3TY, ktorý odporúčal firmu RLX. TNX!

0 0 stemmen
Artikel evaluatie
Opgericht
Meldingen instellen
gast
1 Opmerking
De oudste
De laatste Meest beoordeeld
Feedback ingevoegd
Bekijk alle reacties
trackback
2 jaren geleden

[…] Transformator 9:1 is een belangrijk onderdeel. Koop Amidon BN dubbelgats kernen 73-202 het was niet makkelijk, maar ik kan de transformator volgens W8JI zeker aanbevelen. In onze versie zijn een bandpass en een voorversterker toegevoegd. De beschrijving vind je op: https://www.cq.sk. […]

1
0
We zullen blij zijn met uw opmerkingen, Alsjeblieft, opmerking!x