OM Tevékenységi Verseny

Xiegu X6100 kijelző
Displej Xiegu X6100

Hamarosan kezdődik az OM Activity Contest új tizenkét fordulója, túlcsordulás, amelyben részt vesznek a 80 m-es OM és OK CW és SSB állomások rádióamatőr frekvenciáin. OM tevékenységi verseny (a továbbiakban "OMAC") a Szlovák Rádióamatőr Szövetség szervezésében, és csak magánszemélyek számára szerepelnek. A klubállomásokat csak egy szolgáltató szolgálhatja ki, aki a folyóiratban felsorolja a márkáját. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, ktoré nadväzujú spojenia len s OM a OK stanicami. Vysielacie stanovisko OM a OK stanice sa musí nachádzať na území Slovenskej alebo Českej republiky.

1. Dátum

Versenyük van 12 színpad, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 tedd 06,59 helyi idő szerint CW üzemben és től 07,00 tedd 07,59 helyi idő szerint SSB működéssel.

2. Gyakoriság

Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:

3520 - 3560 kHz (CW)

3700 - 3770 kHz (SSB)

3. Kategóriák

3.1. QRO CW + SSB (adóteljesítmény max. 100 W)

3.2. QRO CW (adóteljesítmény max. 100 W)

3.3. QRO SSB (adóteljesítmény max. 100 W)

3.4. QRP CW + SSB (adóteljesítmény max. 5 W)

3.5. QRP CW (adóteljesítmény max. 5 W)

3.6. QRP SSB (adóteljesítmény max. 5 W)

blank
OM4AZF QSL lístok

4. Verseny kód

Az RS-ből álló versenykód kicserélésre kerül(T) és a kapcsolat sorozatszáma tól kezdődően 001. A kapcsolatok számozása szakaszoktól függetlenül folyamatosan történik.

5. Pontozás

Minden érvényes kapcsolat kiértékelésre kerül 1 pont. Ha mindkét módban ugyanahhoz az állomáshoz csatlakozik, a második csatlakozás díja lesz 1 kiegészítő pont, vagyis az ugyanazon állomáson lévő CW és SSB kapcsolatok kiértékelése történik 3 bodmi.

blank
OM4KK QSL lístok

6. Szorzók

A szorzók az ellenfél pontjainak különböző utolsó betűi a megfelelő OMAC havi szakaszonként egyszer, plusz a saját pont utolsó betűje., ha nincs benne egy másik állomással való kapcsolathoz.

A szorzók maximális száma 26.

7. Az eredmény

A versengő állomás összeredménye az összes kapcsolat kiértékelése után kerül kiszámításra a képlet szerint: pontok összege x szorzók összege. Az értékelő a beküldött versenynapló alapján számítja ki az eredményt.

Rádióamatőr expedíció
Rádióamatőr expedíció

8. Posielanie denníkov

Az adott OMAC szakaszhoz tartozó naplók elküldése kizárólag a kv.szr.sk weboldal webes felületén keresztül történik. A naplót a címre kell küldeni 7 napon belül a megfelelő havi szakasz végétől számítva (t.j. jövő szombaton óráig 08,00 helyi idő). Ezen határidő után a naplók küldése automatikusan kikapcsol.

A webes felületen küldött adatoknak tartalmazniuk kell:

8.1. Volaciu značku súťažiacej stanice

8.2. Označenie danej mesačnej etapy

8.3. Emailovú adresu súťažiacej stanice

8.4. Kategóriu

8.5. Pripojený kompletný denník vo formáte Cabrillo

8.6. Čestné vyhlásenie:

becsületemre kijelentem, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v denníku sú pravdivé. Hozzájárulok az elküldött állomásnapló közzétételéhez. Az értékelő döntését véglegesnek tekintem.

Pred odoslaním denníka vyhodnocovateľovi sa na webovom rozhraní zobrazia všetky spojenia načítané z pripojeného denníka. A versenyző állomásnak meg kell erősítenie a betöltött kapcsolatok helyességét és teljességét. Potvrdením denníka súťažiaca stanica vyjadruje súhlas s načítaným denníkom a čestným vyhlásením.

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

9. Értékelés

9.1. Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. A szakasz adott hónapra vonatkozó eredményeit a kv.szr.sk weboldalon az OM Activity Contest rovatban tesszük közzé..

9.2. Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (példa: tanulmányok éve 2018 színpaddal kezdődik 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3. Uznávajú sa len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom (hogy 4). Kapcsolatok állomásokkal, amely nem küldött naplót, sa započítajú len v prípade, ha hívójelük legalább öt versenyfolyóiratban megjelent (függetlenül a CW vagy SSB működéstől).

9.4. Konečné výsledky budú zverejnené po siedmich dňoch od skončenia príslušnej etapy a budú započítané do celoročného hodnotenia.

QRPver TCVR
QRPver TCVR

10. Diszkvalifikáció

A versenyző állomás az adott havi szakaszban nem kerül értékelésre:

10.1. ak poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice

10.2. ak v dôsledku chýb v jej súťažnom denníku dôjde k poškodeniu iných súťažiacich staníc, míg az ilyen hibák száma meg fogja haladni 30 % a naplójában lévő kapcsolatok teljes számából

Egy ilyen állomás naplója törlésre kerül a többi állomás felülvizsgálatából.

0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x