Húsvéti növény – körülmények

 1. Ezek a feltételek január 1 -től érvényesek 2007 a húsvéti versenyre (a továbbiakban: főüzem) és húsvéti verseny gyerekeknek (dále jen závod dětí), vyhlašovaný Radioklubem Tanvald.
 2. Závod se koná vždy každou velikonoční neděli, a to od 8.00-14.00 UTC hlavní závod, a na něj navazuje od 14.00-15.00 UTC velikonoční závod dětí.
 3. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni, Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni.
 4. Soutěžní kategorie:
kategória A berendezésről két anyagot kaptunk a Milan OM3TBG-től
1 144 MHz SO
2 144 MHz MO
3 432 MHz SO
4 432 MHz MO
5 1.3 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
6 1.3 GHz MO
7 2.3 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
8 2.3 GHz MO
9 3.4 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
10 3.4 GHz MO
11 5.7 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
12 5.7 GHz MO
13 10 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
14 10 GHz MO
15 24 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
16 24 GHz MO
17 47 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
18 47 GHz MO
19 76 meghívó 1 kistérségi versenyre a 2022-es vkv-re
20 76 GHz MO

ÍGY (SINGLE ON) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR.

Peter KA6U tavaly nyáron aktiválódott (MULTI OP) – stanice ostatní

Műveletek típusai: CW és fone az engedély feltételei szerint, miközben be kell tartani az I. IARU Régió ajánlásait az amatőr rádiófrekvenciás sávok különböző típusú működésére vonatkozóan.

JN98tw 500 méter. Az állomás állomást a verseny alatt nem szabad megváltoztatni.

 1. Použití DX Clusteru a pod. - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni.
 2. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, jelet vesz(Y) JN98tw.
 3. JN98tw, ez a köztük lévő megállapodástól függ.
 4. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Pro závod dětí platí max.výkon 10 watt.
 5. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni.
 6. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni. - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni (- Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni) - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni 0.
 7. Versenykód Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni, - Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet építeni. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie 001 A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni – 000 – Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni. Állomás, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie, A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie!
 8. Pontozás: A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie. A csatlakozási sorszámnak minden sávon számmal kell kezdődnie 1 hogy. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni 111,2 Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni, Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni. Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni (Az I. IARU Régió ajánlása szerint együtthatót kell alkalmazni 1984).
 9. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni je možné zaslat vyhodnocovateli pouze v elektronické podobě.
 10. Az antennákat legkorábban a versenyt megelőző pénteken lehet megépíteni (Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet), Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet. IARU. Minden sávban és az összesített rangsorban az első három állomás kap oklevelet.
 11. Deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť.
 12. E-mailben is elküldhető egy olvashatóan szkennelt papírnapló, megjelölt csatlakozási pontokkal.
 13. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz:
  • jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz, - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz
  • má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz.
 14. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.
 15. - Olvashatóan szkennelt papírnaplót is küldhet, amelyen megjelölt pontok a csatlakozáshoz:
  • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
  • za více než 10 % E-mailben is elküldhető egy olvashatóan szkennelt papírnapló, megjelölt csatlakozási pontokkal
  • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
  • za nesportovní chování v závodě.
 16. rosszul számított távolságok:

  Hlavní závod:

  • Velké velikonoční vejce
   • za rekordní počet bodů, rozumí se součet ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila.
  • Malé velikonoční vejce
   • za první tři místa v kategoriích SO a MO pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 15 állomások
   • za první místo pokud bude v dané kategorii hodnoceno minimálně 5 állomások
   • pro nejlepší zahraniční stanici pracující mimo území OK
   • pro nejlepší stanici NOVICE. Je nutno uvést NOVICE v elektronickém deníku do pole [A mezőben található elektronikus naplóba HÍREK beírása szükséges].

  Závod dětí:

  • malé velikonoční vejceza první tři místa v absolutním pořadí, a to po sečtení bodů ze všech pásem ve kterých stanice soutěžila. V tomto závodě budou hodnoceni jen operátoři, kteří v den konání závodu nedovrší věk 18 hagyja. Je nutno uvést datum narození operátorů, v elektronickém deníku do pole [A mezőben található elektronikus naplóba HÍREK beírása szükséges].
 17. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.
 18. Deniky zasilejte na adresu:
  info@ok1kkt.cz nebo ze stránek OK1KKT na adrese http://ok1kkt.cz v sekci Velikonoční závod.
0 0 hangok
Cikkértékelés
Beállít
Riasztások beállítása
vendég
0 Hozzászólások
Visszajelzés beszúrva
Az összes megjegyzés megtekintése
0
Örömmel vesszük észrevételeit, Kérem, megjegyzés!x