Rispondi a: Problem pri stavbe prijimaca

Casa Forum Forum CQ HAM Tecnica Problem pri stavbe prijimaca Rispondi a: Problem pri stavbe prijimaca

#11818 rispondere

Anonimo

Je pravdepodobné, až isté, že zakmitáva vstupný predzosilňovač. Je trochu netypicky zapojený. Pre zvýšenie stability doporučujem rezistor 150 ohm, ktorý je za kolektorovou cievkou zapojiť priamo na kolektor (drain) KF910. Do emitora (source) zapojiť rezistor asi 22 a 47 ohm (podľa požadovaného zosilnenia), alebo lepšie sériovú kombináciu rezistorov 22 (47) ohmov a 100 ohm. 100 ohmový odpor pripojiť na zemnú stranu a premostiť ho paralelným ker. kondenzátorom s C=1n až 10n (nekritické). Zlepší sa tým aj nastavenie a stabilizácia pracovného bodu.
G2 je potrebné tiež blokovať na zem cez C=1 až 10n.
Malo by to byť OK. Ale asi by som výhľadovo inakšie riešil aj kolektorový obvod.