Elenco risultati OM VHF LOW POWER CONTEST 2006

Domenica 6 agosto è uscito il secondo anno dell'OM VHF LOW POWER CONTEST 2006. Kým v kategórii multi bolo o víťazovi jasné už dávnejšie, v single sa mohlo poradie meniť na základe chybovosti. Operátori sa však nielen popasovali s výstupmi na kopce, počasím a menším výkonom ale aj s čistotou denníkov. Zo všetkých skontrolovaných spojení bolo škrtnuté jediné.

Ecco i risultati:

Puoi leggere nell'articolo

Separare

L'ordine Marca Localizzatore QSO valido Bodov Punti detratti Prestazione Antenne
1 OM3TZO JN88UU 102 20.784 0 10 DJ9BV
2 OM3CUG JN99JC 85 18.469 0 5 4el.Yagi
3 OM0AS KN19EC 50 17.980 0 10 16el.F9FT
4 OM3TYC JN99JB 83 16.359 -134 10 9el.Yagi
5 OM3TGE JN98DV 56 11.601 0 7 4x3el.Yagi
6 OM3EE JN88RF 55 10.663 0 8 7el.Quad
7 OM4DN JN98CX 41 8.356 0 10 OK1KRC
8 OM7PY JN98UI 31 7.697 0 10 8el.Quad
9 OM8HG KN09HB 26 4.897 0 10 4il.DK7ZB
10 OM3WYB KN09TK 13 2.840 0 5 17el.F9FT
11 OM7AA JN97IT 15 2.053 0 5 8il.DK7ZB

 

Multi

L'ordine Marca Localizzatore QSO valido Bodov Punti detratti Prestazione Antenne
1 OM3RKP KN09AD 36 7.056 0 10 2ha avuto luogo

Za denníky pre kontrolu ďakujeme: OM1AVK, OM4CW a OM6TY
Korekcie výsledného bodového súčtu staníc sú spôsobené nekorektným správaním sa DOS denníkov v prostredí Windows XP. Správny výsledok bol zistený opätovným prepočítaním.

Najdlhším spojením sa môže pochváliť Milan OM3TZO, ktorému sa podarilo QSO s I4LCK/4 z JN54PD na vzdialenosť 717km.

Prezzi:

1.SO OM3TZO – stavebnica RX na 2m, sponzor GES Electronics
2.SO OM3CUG – elektronická stavebnica + transformátor do DPS, sponzor www.cq.sk
3.SO OM0AS – sklený suvenír + transformátor do DPS, sponzor www.cq.sk

1.MO OM3RKP – TV filter, sponzor GES Electronics

Na záver sa chceme poďakovať všetkým súťažiacim a tím, ktorí boli pri realizácii OM VHF LOW POWER CONTEST-u 2006 nápomocní, predovšetkým firme GES Electronics, staniciam, ktoré zaslali denník pre kontrolu a tiež mnohým staniciam, ktoré v nedeľu na pásme boli. Ďakujeme za krásne chvíle a budeme sa tešiť opäť o rok!

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X