OK DX RTTY Konkurs 2020

Zbliża się termin zawodów OK DX RTTY Contest, co będzie 19.-20.12.2020. Zasadą jest zdobycie jak największej liczby punktów za połączenia RTTY, które są następnie mnożone dla stacji OK/OL przez liczbę DXCC na każdym paśmie, a dla innych stacji przez liczbę DXCC i różnych stacji OK/OL na każdym paśmie. Warunki wyścigu wyjaśniają wszystko jasno:

1) Czas trwania i data trwania: 00:00 UTC do 24:00 UTC w sobotę trzeci pełny weekend grudnia.

2) Rodzaj operacji: RTTY – BAUDOT.

3) Zespoły: 10, 15, 20, 40 a 80 mierniki wg zaleceń IARU

4) Kategoria:

a) A1 – jeden operator – poza strefą WARC, wydajność powyżej 100 W – nie jest konieczne zaznaczanie powtórnych QSO w dzienniku,

b) A2 – jeden operator – poza strefą WARC, Moc do 100 W zestawie – POJEDYNCZE WSZYSTKIE NISKI,

C) b – jeden operator – jeden zespół – POJEDYNCZE 10M, POJEDYNCZE 15M, POJEDYNCZE 20M, SINGLE-OP 40M nebo SINGLE-OP 80M,

D) C – Konkurs organizowany jest przez SZR na cześć Ondreja Oravec – wszystkie pasma - jeden nadajnik (stacja może mieć tylko jeden sygnał) – MULTI-OP,

mi) D – publiczność – SWL.

Zawodnicy w kategoriach A1, A2 i C mogą zmieniać pasmo tylko raz na pięć minut.

5) Połączenie: CQ OK TEST

6) Stacje poza OK / OL / OM nawiązują połączenia tylko ze stacjami OK / OL / OM: RST + Numer strefy CQ

Konfiguracja SO2R TCVR
SO2R Konfiguracja TVVR

7) Punktacja:

na pasmach 10, 15 a 20 metrów:
1 punkt do połączenia z własnym kontynentem,
2 punkty za inne połączenia;

na pasmach 40 a 80 metrów:
3 punkty za połączenie z własnym kontynentem,
6 punkty za inne połączenia.

8) Mnożniki:

a) dla stacji spoza krajów OK/OL DXCC i różnych stacji OK na każdym paśmie,

b) dla stacji OK/OL z kraju DXCC na każdym paśmie.

9) Ostateczny wynik:

a) dla stacji poza OK/OL: suma punktów ze wszystkich pasm x (suma krajów DXCC ze wszystkich pasm + suma stacji OK ze wszystkich pasm),

b) dla stacji OK/OL: suma punktów ze wszystkich pasm x suma krajów DXCC ze wszystkich pasm.

C) Połączenie ze stacjami, który nie wysłał pamiętnika będzie liczony tylko w tych przypadkach, jeśli stacja jest wymieniona przynajmniej w odebranych pamiętnikach 3 różne pamiętniki.

Skrócony dipol do 40 do 10m
Skrócony dipol do 40 do 10m

10) Zamówienie, że stacja nie zostanie uwzględniona w rankingu:

a) Uczestnicy są oceniani w dwóch grupach – OK/OL i inne stacje. W każdej grupie ranking będzie tworzony według poszczególnych kategorii.

b) Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz zwycięzcy w poszczególnych krajach DXCC otrzymają dyplom, jeśli waży przynajmniej 10% połączenie zwycięzcy odpowiedniej kategorii, ale waży co najmniej 30 połączenie.

C) Zwycięzcy kategorii A otrzymają plakietkę.

D) Zwycięzcy w Czechach w kategorii A otrzymają plakietki, które zostały przekazane przez OK1DIG i OK1DVM.

11) Konkurs organizowany jest przez SZR na cześć Ondreja Oravec:

a) tylko w formacie Cabrillo należy przesłać najpóźniej 7. dzień po wyścigu za pośrednictwem interfejsu internetowego pod adresem http://okrtty.crk.cz. W razie problemów można go wysłać na adres: “okrtty na crk.cz”.

b) Dzienniki nasłuchiwania mogą być w formacie tekstowym ASCII i muszą zawierać datę, czas, strefa, oznaczenie stacji odbiorczej i nadawanego kodu oraz oznaczenie stacji licznika. Podsumowanie musi zawierać tag, nazwisko i adres uczestnika oraz punktacja.

C) Odbiór czasopism zostanie potwierdzony e-mailem.

Ultrawiązka
Antena Ultrabeam

12) Lista plakietek i odpowiednich sponsorów znajduje się w załączniku do warunków wyścigu i jest stale aktualizowana:

Lista plakietek i odpowiednich sponsorów znajduje się w załączniku do warunków wyścigu i jest stale aktualizowana, Lista plakietek i odpowiednich sponsorów znajduje się w załączniku do warunków wyścigu i jest stale aktualizowana.

13) Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne.