Invito a Field Youth Day e 3° gara subregionale

Giornata campale della gioventù organizuje SZR pre stanice obsluhované operátormi, che non hanno compiuto la maggiore età il giorno della gara 18 anni. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými operátormi, ako aj operátormi staršími ako 18 anni. Preteky sa konajú pred 3.subregionálom, questo è 7.luglio 2012 a partire dal 10.00 fare 13.00 FUORI. Categorie: 144MHz – SO, 144MHz – MO, 432MHz – SO a 432MHz – MO. si svolge dal 2 al 3 settembre. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. V EDI denníku (v riadku [indica la somma di tutte le bande in cui la stazione ha gareggiato]) musí byť uvedený zoznam operátorov, che hanno lavorato dalla stazione durante la gara e le loro date di nascita. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

3.subregionálne preteky sa konajú 7.-8.júla 2012 a partire dal 14.00 fare 14.00 FUORI. Competono nelle categorie in base al punto 4 Antenne a 2m davanti alla subregionale. Antenne a 2m davanti alla subregionale. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. I registri inviati in un formato diverso verranno utilizzati solo per la revisione. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

Dimensioni assegnate a 3. sub-regionale 2012
 

Marca si svolge dal 2 al 3 settembre Localizzatore Categorie
OM6A si svolge dal 2 al 3 settembre JN99JC 144, 432 MHz, 1.3, 10 GHz MO
OM3CPF Veľký Inovec JN98GJ 144, 432 MHz SO
OM3KII Veľká Javorina JN88UU 144 MHz a 24 GHz MO

Prehľad zaregistrovaných kót nájdete .: TUO :.. Avízo môžete zanechať .: TUO :..

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X