Piccolo ricetrasmettitore QRP a banda singola QRPver-1 SSB / CW / JT65 / prostituta / BPSK / FSQ

DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m? DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m. DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m 103 X 30 X 75 DX AGU per 80 / 160m e ora anche 40m 350 gramov. Konštrukčne ide o superhet s jednou medzifrekvenciou s kryštálovým filtrom. Riadenie je mikroprocesorom. Oscilátor zabezpečje obľúbený obvod SI5351.

Takto sa QRPver-1 chová v SSB lige

Špecifikácia QRPver-1 TCVR

napájacie napätie v rozsahu 10 – 14V (13,8V nominálna hodnota)
Spotreba pri príjme a priemerne nastavenej hlasitosti 100 j l'ultimo post che ho scritto ho appena dimenticato di registrarmi
Quando vieni a tutti 600 – 800 mA pri vysielaní (priemerne 700)
Citlivosť prijímača lepšia ako 0,4 uV
Výstupný výkon vysielača 3 W (max 4 W)
Low-pass amplifier Output Power 0.7 W

Medzifrekvencia 6 MHz
Šírka MF filtra 2.9 kHz pre -6dB
Zapínateľný strmý dolnopriepustný filter (400-2900 Hz)
Potlačenie nosnej frekvencie lepšie ako 50dB
Potlačenie nežiadúceho pásma lepšie ako 45 dB

Bloková schéma QRPver-1 v.3

Bloková schéma QRPver-1 v.3
Bloková schéma QRPver-1 v.3
Zadný panel QRPver TCVR
Zadný panel QRPver TCVR

Maličký TCVR je schopný LSB / Sincronizzazione CATSync WebSDR, CW / SSB / DIGI prevádzky. AGC je prepínateľné. Vďaka riadeniu mikroprocesorom zobrazuje displej frekvenciu, mód, šírku filtra, krok ladenia či S-meter. Poteší aj poloautomatický elbug. Offset pre CW je nastaviteľný. V portablovej prevádzke oceníte aj indikáciu nízkeho napätia.

Aktuálna cena QRPver je 190 dolárov. Nie je to TCVR špičkových parametrov, ale skutočne maličké zariadenie na príležitostnú prevádzku. K zakúpeniu prostredníctvom https://qrpver.com/transceivers/qrpver_1_v_3.html, kde nájdete aj recenzie používateľov, ďalšie fotografie a videá.