Jak odnowić licencję radioamatorską??

Każde zezwolenie ma określony okres ważności, możesz znaleźć datę do kiedy jest ważna w zezwoleniu lub możesz z niej skorzystać http://depe.sk/omcb/omcbsk.php. Kiedy zezwolenie ma wygasnąć, więc konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia.

Przepisany formularz dla osób fizycznych: .odt .docx

Przepisany formularz dla osób prawnych: .odt .docx

Przepisany formularz dla stacji bezzałogowych: .odt .docx

Według § 32 ustęp 11 ustawy o komunikacji elektronicznej „Wnioskodawca może złożyć wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia indywidualnego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed wygaśnięciem zezwolenia indywidualnego i nie później niż sześć tygodni przed wygaśnięciem zezwolenia indywidualnego.” Do wypełnionego formularza należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 3 euro (zobacz dane w formularzu).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wartości 3 €
  • kserokopię ważnego zezwolenia osoby fizycznej lub prawnej

Opłatę administracyjną można uiścić kupując tzw. Pokwitowania wniesienia opłaty administracyjnej (eKolok):

  • w urzędach Poczty Słowackiej
  • poprzez aplikację internetową eKolok
  • poprzez aplikację mobilną eKolok (iOS aj Android)

Wyślij wniosek wraz z określonymi załącznikami na adres:

Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych

Zakład Zarządzania Widmem Częstotliwości

Fabryka 7, Skrytka pocztowa 40

828 55 Bratysława 24

 

OSTRZEŻENIE: Po wydaniu zezwolenia należy uiścić opłatę za użytkowanie częstotliwości w wysokości 3 €. Urząd Regulacji prześle Ci dyspozycję jej wypłaty wraz z zezwoleniem. Opłatę należy uiścić w wyznaczonym terminie, w przeciwnym razie Urząd anuluje zezwolenie. Opłata za prawo do korzystania z częstotliwości jest ważna 10 lat.

Możesz uzyskać więcej informacji od PhDr. Simona Bartíková na tel. numer: 02/5788 1631.