Spotkanie CB SKALKA 2007

CB STRETNUTIE S K A L K A
HORSKÁ CHATA LIMBA
(21. -) 22. wrzesień 2007

Slovenský CB rádioklub
v spolupráci s CB a PMR rádioklubom Barbakan

pozývajú všetkých užívateľov voľných pásiem na jesenné CB stretnutie, ktoré sa bude konať v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici.

Program:
piątek:
príchod účastníkov, ubytovanie, voľný program
20:00 – začiatok vysielania informačno-navigačného centra

sobota:
08:30 – príchod účastníkovprezentácia, predaj tomboly, registrácia predajcov
10:00 členská schôdza SCBR
otvorenie
voľba predsedu ČS, zapisovateľa, 2 overovateľov zápisnice
správa o hospodárení (predkladá KRK)
návrh rozpočtu SCBR na roky 2007 – 2008 (predkladá prezídium SCBR)
diskusia k rozpočtu a hlasovanie
diskusia
– kończący się
11:00 – vyhlásenie výsledkov súťaží Éter bez Hraníc a CB poľný deň
11:30 – obed
12:00 – zlosovanie vstupeniek a tomboly
13:00 – kończąc spotkanie

Miesto stretnutia: Horská chata LIMBA.

Zakwaterowanie:
2-posteľové izby s vlastnými sociálnymi zariadeniami, cena 400,- Sk /osoba/noc
2-posteľové izby bez vlastných sociálnych zariadení, cena 300,- Sk /osoba/noc

Informácie a objednávky:
Limba Ski Skalky, 045 / 6743973, 0908 960510,
jednak możliwe jest również przesłanie czasopisma w innym formacie ASCII:limba@skiskalky.sk,
www.chatalimba.holiday.sk

Navigácia:
V centre Kremnice odbočte z cesty I/65 na cestu II/578 a pokračujte 10 km do rekreačného lyžiarskeho strediska Skalka. Na Skalke sa riaďte navigačnými tabuľkami s označením „CB“ alebo
CB: kanál 26, PMR: kanál 4, SZYNKA: 145.500 MHz


Členovia SCBR, ktorí majú uhradené členské na rok 2007 alebo ho predplatia v alikvotnej výške do konca roka 2008 dostanú pri prezentácií tričko s logom SCBR.

Tí účastníci, ktorí spravia spojenie s informačno-navigačným centrom počas mobilovania alebo zo svojho QTH, získajú na stretnutí spomienkový QSL lístok.

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x